Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa wspiera finansowo inne samorządy w odbudowie zniszczeń po katastrofach

opublikowany: środa, 17. marca 2021 - 14:16, Edyta Mydłowska-Krawcewicz

Blisko 2,5 miliona złotych stolica przekazała na pomoc innym samorządom od 2019 roku. Było to możliwe dzięki decyzjom prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta.


-Trudny czas wymaga solidarności. My, samorządowcy, dobrze o tym wiemy. Dlatego zdecydowałem, że miasto stołeczne Warszawa powinno wspierać gminy dotknięte klęskami żywiołowymi - mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

 

Jedną z pierwszych decyzji, potwierdzoną uchwałą Rady m.st. Warszawy, było przekazanie w październiku 2019 r. dotacji w wysokości 80 000 zł dla gminy Kazimierza Wielka. Pieniądze były przeznaczone na zakup i montaż urządzeń w ramach odbudowy placu zabaw przy szkole podstawowej zniszczonego podczas powodzi. Latem 2019 roku została także podjęta uchwała przekazująca dotację celową dla gminy Mieszkowice na wykonanie dokumentacji oraz odbudowę budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru.

 

Kolejnymi uchwałami przekazaliśmy łącznie 2 mln z pomocy na wsparcie dziewięciu podkarpackich gmin poszkodowanych przez klęskę nawałnic. Otrzymały ją gminy: Markowa, Łańcut, Jawornik Polski, Brzyska, Jasło, Kołaczyce oraz miasto i gmina Sieniawa, miasto i gmina Kańczuga oraz miasto Jasło.

 

Z kolei, zgodnie z przyjętą pod koniec 2020 r. uchwałą, 1 lutego 2021 r. przekazaliśmy dotację w wysokości 200 000 zł dla gminy Korczyna (woj. podkarpackie), na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy.

 

- Samorządy muszą się wspierać, szczególnie w ciężkich czasach i w obliczu niecodziennych wyzwań - to jasne. Dlatego warszawscy radni zawsze jak tylko mogą i ponad podziałami udzielają pomocy gminom, które znalazły się w takiej sytuacji - mówi przewodnicząca Rady Miasta, Ewa Malinowska-Grupińska.

 

Wymieniamy, którym gminom Warszawa pomogła w potrzebie:

- gmina Kazimierza Wielka - 80 000 zł - zakup i montaż urządzeń zabawowych w ramach odbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej zniszczonego podczas powodzi;

- gmina Mieszkowice - 200 000 zł - wykonanie dokumentacji projektowej oraz odbudowa budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru;

- gmina Markowa - 200 000 zł - odbudowa gminnej infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy;

- gmina Łańcut - 200 000 zł - odbudowa gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy;

- gmina Jawornik Polski - 300 000 zł - odbudowa gminnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy;

- gmina Brzyska - 200 000 zł - odbudowa gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy;

- gmina Jasło - 100 000 zł - odbudowa i naprawa infrastruktury gminnej w miejscowościach gminy, w szczególności w miejscowości Trzcinica, zniszczonych podczas podtopień spowodowanych intensywnymi opadami deszczu;

- gmina Kołaczyce - 200 000 zł - odbudowa gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy;

- miasto i gmina Kańczuga - 300 000 zł - odbudowa gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy;

- miasto i gmina Sieniawa - 300 000 zł - odbudowa gminnej infrastruktury drogowej i melioracyjnej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy;

- miasto Jasło - 200 000 zł - odbudowa gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy;

- gmina Korczyna - 200 000 zł - odbudowa gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy.

Łączna kwota przekazana innym samorządom przez m.st. Warszawę w latach 2019 – 2021 (stan na dzień 08.03.2021 r.) to 2 480 000,00 zł.