Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa walczy ze smogiem

opublikowany: środa, 9. grudnia 2015 - 15:42, Tomasz Demiańczuk
Maciej Margas fot. Maciej Margas
Warszawa walczy ze smogiem

W czwartek, 10 grudnia, radni procedować będą uchwałę w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Nasze miasto zyskuje skuteczne narzędzie w walce o redukcję emisji dwutlenku węgla, wzrostu efektywności w zużyciu energii oraz poprawę jakości powietrza.


Walkę o czyste powietrze prowadzimy na trzech płaszczyznach. Po pierwsze niskoemisyjny transport. Dzięki zakupom nowoczesnego taboru już dziś większość stołecznych autobusów to pojazdy spełniające rygorystyczne normy Euro4 i wyższe. Po drugie nowoczesna infrastruktura energetyczna. Blisko 80% mieszkańców znajduje się w zasięgu centralnej sieci ciepłowniczej. Co roku przybywa jej ponad 12 kilometrów. Mamy nadzieję, że wkrótce pokryje całą Warszawę redukując liczbę źródeł niskiej emisji. Ostatnim działaniem jest edukacja mieszkańców. Jestem przekonany, że dzięki promocji ekologicznych zachowań wkrótce wszyscy warszawiacy będę pomagać nam w dbaniu o ekosystem stolicy – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Rola planu
„Plan gospodarki niskoemisyjnej m.st. Warszawy” poza dążeniem do zapewnienia redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wzrostu efektywności energetycznej, skierowany jest na problematykę poprawy jakości powietrza w stolicy.

Dodatkowo Plan poza identyfikacją i zgrupowaniem zadań, w sferze klimatyczno-energetycznej, rozszerza je o nowe zagadnienia zmierzające do budowy w Warszawie szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej.

Przyjęcie Planu przez Radę m.st. Warszawy otworzy drogę do finansowania projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną ze środku Unii Europejskiej. O dofinansowanie ubiegać się będą mogły m.in. projekty i inwestycje zwiększające efektywność energetyczną, termomodernizację budynków, modernizację źródeł ciepła i sieci dystrybucji energii oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Beneficjentami mogą zostać zatem podmioty zarówno ze struktur m.st. Warszawy, jak i podmioty zewnętrzne, których przedsięwzięcia wypełnią wymogi unijnych i krajowych programów wsparcia.

Wspólna realizacja tych inwestycji przyczyni się zatem do realizacji niskoemisyjnych celów Warszawy.

Rola Warszawy
„Plan gospodarki niskoemisyjnej” jest spójny z „Planem działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii”. Dzięki temu określa kierunki i wskazuje rozwiązania, których realizacja będzie miała w najbliższej perspektywie pozytywny wpływ na środowisko. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną oznacza zmiany warunków w jakich miasto funkcjonuje na bardziej przyjazne środowisku, o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa energetycznego.

Poza działaniami w obszarze energetyki Warszawa widzi konieczność ograniczania emisji zanieczyszczeń np. z transportu oraz ze źródeł opalanych węglem, wsparcia rozwoju technologii OZE oraz prowadzenia edukacji ekologicznej i promocji pozytywnych postaw mieszkańców.