Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa poprawia jakość powietrza - Strona 2

Rozwój komunikacji publicznej i sieci dróg rowerowych
Stolica działa także na rzecz poprawy efektywności energetycznej poprzez budowę ekologicznego transportu publicznego. Na ulicach kursują już hybrydy, autobusy elektryczne i gazowe, a pociągi i tramwaje wykorzystują energię odzyskiwaną podczas hamowania. Do 2030 r. o liczba autobusów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim zostanie zmniejszona o połowę. Tylko w 2017 roku w Warszawie pojawią się 154 nowe autobusy – w tym 20 elektrycznych i 5 hybrydowych. W przyszłym roku stolica planuje pozyskać 180 pojazdów w tym 50 nisko lub zeroemisyjnych. By zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej w obrębie dużych inwestycji i remontów wytyczane są buspasy przywilejujące autobusy. Tak stało się w ubiegłym roku na Bemowie Woli przy budowie II linii metra, a także w tym roku w Al. Jerozolimskich – równoległym ciągu komunikacyjnym do remontowanej linii kolejowej. Obecnie trwają analizy, które umożliwią wytyczenia w 2018 roku buspasa w al. Wilanowskiej.

Systematycznie też wzrasta popularność roweru, jako środka transportu po Warszawie. Przez ostatnie dwa lata ruch rowerowy w stolicy wzrósł o ok. 40 proc. Potwierdzają to dane z Warszawskiego Pomiaru Ruchu Rowerowego 2017. Obecnie w stolicy jest ponad 500 kilometrów dróg rowerowych, w 2017 wybudowano już 16 kilometrów, a w budowie jest kolejnych 40. Codziennie po ulicach Warszawy porusza się około 75 tysięcy rowerzystów. Niesłabnącą popularnością cieszy się również  Warszawski Rower Publiczny Veturilo. Obecnie jego system składa się z 343 stacji i ponad 5002 rowerów. W ciągu 5 lat swojego działania jednoślady Veturilo wypożyczono już ponad 11 milionów razy, a obecnie zarejestrowanych jest ponad 400 tysięcy użytkowników systemu.

Uchwała antysmogowa
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Marszałka Województwa, w październiku br. planowane jest przedłożenie pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały antysmogowej, tak by mogła wejść w życie jeszcze w listopadzie br.

Należy przypomnieć, że zapisy zawarte w uchwale to m.in. efekt działań podjętych przez Miasto Stołeczne Warszawa i gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Już w marcu ubiegłego roku stolica wspólnie z gminami metropolii warszawskiej wystąpiła do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z apelem o opracowanie i przyjęcie przedmiotowej uchwały.

Mając na uwadze uwarunkowania społeczne, Warszawa uznała za uzasadniony zaproponowany w projekcie uchwały antysmogowej kompromis pomiędzy dążeniem do poprawy jakości powietrza a kosztami ekonomicznymi wprowadzenia całkowitego zakazu spalania paliw stałych – tłumacz Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodaje – Istotne jest jednak, żeby kotły węglowe użytkowane były tylko w sytuacji, gdy niemożliwe jest zastosowanie innego źródła ciepła, w szczególności ciepła sieciowego lub gazu.

Stolica jednoznacznie wypowiedziała się natomiast przeciwko dopuszczeniu do spalania paliw z udziałem węgla o uziarnieniu 0-3 mm. Używanie takich paliw może powodować znaczącą emisję zanieczyszczeń nawet przy stosowaniu nowoczesnych urządzeń grzewczych. Problem mogłoby stanowić również kontrolowanie udziału takiego węgla w opale.

Uchwala Sejmiku nie wprowadza zakazu stosowania kominków a jedynie wymogi dla nich i ograniczenia w stosowaniu wilgotnego drewna. Miasto jednak już od dawna apeluje o zaniechanie stosowania kominków przy wysokich stężeniach zanieczyszczeń.

Ograniczenia w stosowaniu dmuchaw
Na początku września br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego aktualizujące programy ochrony powietrza dla Warszawy. Dokumenty te, od 2018 r. sprawdzają „całkowity zakaz używania dmuchaw do sprzątania liści z chodników i trawników będących w zarządach dróg, gmin i województwa”. Dbając o właściwe wypełnianie zapisów uchwał w sierpniu i wrześniu odbyły się spotkania z burmistrzami dzielnic oraz dyrektorami biur i jednostek m.st. Warszawy podczas, których Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy poinformował wszystkich o obowiązku stosowania się do tych regulacji.

Warszawa konsekwetnie walczy z zanieczyszczeniami powietrza
Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: energia, transport oraz zieleń. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość 16 miliardów złotych.

Tylko w 2017 rok na ochronę środowiska przeznaczonych zostało ponad 2 miliardy złotych. Ponad 1,1 miliarda złotych z tej kwoty przeznaczonych jest na ochronę powietrza w Warszawie. Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic. Część z tych pieniędzy przeznaczona jest także na dopłaty do inwestycji polegających na wymianie starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem, a także na przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej - opisane powyżej.

Systematycznie prowadzone jest również zazielenianie stolicy. Zgodnie z przyjętymi założeniami (przez Radę m.st. Warzsawy) do końca 2018 roku na ulicach stolicy powinno pojawić się łącznie 18 tys. nowych drzew. Pomoże w tym m.in. projekt #ZieloneUlice Warszawy, prowadzony przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Pliki do ściągnięcia

  1. Prezentacja - Warszawa poprawia jakość powietrza (plik: prezentacja_-_warszawa_poprawia_jakosc_powietrza.pdf, rozmiar pliku: 1677.67 KB)