Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa dla klimatu

opublikowany: środa, 25. września 2019 - 11:36, Tomasz Demiańczuk
Warszawa dla klimatu Warszawa dla klimatu

Fale upałów, ulewy czy porywiste wiatry zdarzają się coraz częściej, dlatego stolica musi przygotować się do ciężkich warunków pogodowych. Pomóc ma w tym Miejski Plan Adaptacji. Kluczowe są inwestycje w zieleń, zbiorniki wodne i odnawialne źródła energii oraz ochrona mieszkańców.


Klimat się zmienia na naszych oczach. Warszawa i jej mieszkańcy doświadczają tego na własnej skórze: fale gorąca, susze a z drugiej strony gwałtowne burze i podtopienia. Ekstrema pogodowe mogą powodować coraz większe straty materialne, a przede wszystkim są groźne dla życia i zdrowia ludzi. Niestety rząd nic nie robi w tej sprawie. W ramach strategii zabezpieczymy miejską infrastrukturę, np. poprzez zakopanie sieci elektroenergetycznych w miejscach szczególnie narażonych na silne wiatry. Wzmocnimy zabezpieczenia przed deszczem nawalnym i przed powodziami. Rozwiniemy system retencji wód opadowych – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy i dodaje – Szczególnie ważne są grupy wrażliwe na wysokie temperatury powietrza. Działamy dla seniorów, dzieci i osób z niepełnosprawnościami.

W lipcu Rada Miasta przyjęła Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Przeciwdziałanie zwiększonej umieralności ludzi w czasie upałów, ograniczenie miejskiej wyspy ciepła, zabezpieczenie przed nawałnicami, powodziami, jak i zbyt niskiemu stanowi wody w Wiśle to kilka kluczowych kwestii dokumentu. Miasto i jego elementy mają być przygotowane na złe warunki pogodowe.

By złagodzić zmiany klimatu potrzebne są inwestycje w zieleń, zbiorniki magazynujące wodę i odnawialne źródła energii.

Kolejnym filarem naszej polityki musi być miejska zieleń. Przekazałem 50 hektarów do Lasów Miejskich i na większej części z nich zasadzimy nowe drzewa – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Na przekazanych terenach leśnych w ciągu 3-4 lat pojawi się dodatkowe 310 tysięcy drzew. Najbliższe nasadzenia rozpoczną się już na początku października 2019 r. Równolegle dzielnice i Zarząd Zieleni posadzą 17 tysięcy drzew, np. wzdłuż zazielenianych ulic. Miejskie budynki mają być wyposażane w panele fotowoltaiczne oraz w zielone dachy, bogate w krzewy i pnącza.

Ekologiczna komunikacja miejska
Kluczowy jest też transport publiczny. Już dziś 50% pasażerów w Warszawie jeździ środkami transportu publicznego, które nie emitują zanieczyszczeń -  tramwajami, metrem, SKM czy autobusami elektrycznymi. Do 2022 roku ten wskaźnik Warszawa chce podnieść do 60%, przede wszystkim po przez rozbudowę komunikacji szynowej. W czerwcu tego roku stolica zakupiła 123 nowoczesne tramwaje z opcją dokupienia kolejnych 90 pojazdów, a w lipcu podpisała umowę na kupno 130 przegubowych autobusów elektrycznych. We wrześniu zostały otwarte trzy kolejne stacje linii metra M2: Szwedzka, Targówek i Trocka, natomiast w listopadzie zakończy się budowa przystanków podziemnej kolej: Młynów, Płocka, Księcia Janusza. Niedługo rozpocznie się budowa linii tramwajowej do Winnicy. Projektowane są również połączenia tramwajowe na Gocław i do Wilanowa.

Ekologiczne źródła energii
Pierwsze kroki zostały już podjęte. Do końca marca 2019 r. przyjęliśmy 1700 wniosków o dotację na instalacje odnawialne źródła energii w Warszawie.
W kolejnym kroku będziemy instalować panele fotowoltaiczne na dachach miejskich budynków. Sfinansujemy to z pieniędzy banków europejskich – na przykład Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zmniejszymy również emisję CO2 i problem smogu rozwijając miejską sieć ciepłowniczą i gazową – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W styczniu Wodociągi Warszawskie podpisały umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej, która może wyprodukować energię, wystarczającą na zasilenie 2600 gospodarstw domowych. Instalacje o wartości 40 mln zł pojawią się do końca 2022 r. w oczyszczalni Czajka oraz na dachach stacji pomp “Powiśle” i pompowni „Nowodwory”.
Stolica wprowadzi nowy system dotacji do ekologicznego ogrzewania domów. Wyższa kwota wsparcia inwestycji w budynkach wielorodzinnych, dodatki na odnawialne źródła energii i dofinansowanie dostępne cały rok to kilka zmian w uchwale, nad którą mają głosować stołeczni radni już w czwartek, 26 września. Mieszkańcy będą mogli szybko złożyć wniosek w swoim urzędzie dzielnicy.

Dzięki podjętej decyzji o zwiększeniu wydatków na przyłącza, wszystkie miejskie budynki mieszkaniowe, gdzie będzie to możliwe, Warszawa podłączy do ciepła miejskiego lub sieci gazowej. Takie zmiany czekają 267 budynków z 3590 mieszkaniami. Dzięki temu w zasobie komunalnym nie będzie już kopciuchów, które nie spełniają zasad eko-projektu.

Ekologiczna edukacja
Kampania informacyjna, w tym plakaty, broszury oraz warsztaty i animacje – to kilka działań edukacyjnych, które mają zachęcić warszawiaków do zmiany codziennych nawyków w trosce o ochronę środowiska. Pod koniec września, tuż po świętowaniu Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w centrum stanął Pawilon Ekologiczny #WarszawaDlaKlimatu, gdzie prowadzone są lekcje dla dorosłych i dzieci dotyczące miejskiej zieleni, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom powietrza oraz redukcji CO2.

Strategiczny dokument
Z przeprowadzonych analiz z Miejskiego Planu Adaptacji wynika, że Warszawa szczególnie narażona jest na zagrożenia ulewami i upałami. Średnia temperatura roczna w mieście przekroczyła już 8oC, a w centralnych rejonach miasta nawet 10oC. Za wzrost temperatury odpowiada zarówno zjawisko, tzw. miejskiej wyspy ciepła jak i globalne ocieplenie klimatu.

Opcje przystosowania miasta są wieloobszarowe: świadomość mieszkańców, zieleń, ciepło, watr, woda i infrastruktura. Horyzontem jest rok 2050, który będzie też punktem odniesienia do oceny wdrożonych eko-rozwiązań. Priorytetem są działania ograniczające dopływ ciepła do obiektów budowlanych w lecie, a w zimnych miesiącach utrzymanie temperatury wewnątrz budynków. Istotne jest też właściwe gospodarowanie wodami opadowymi oraz zachowanie i rozwijanie zielonej i błękitnej infrastruktury, np. parków, lasów, zalewów a także stawów. Z uwzględnieniem Strategii mają być opracowywane dokumenty zagospodarowania przestrzennego oraz budżet stolicy. Miasto będzie inicjatorem edukacji mieszkańców oraz współpracy ze światem biznesu i nauki. Projekt dokumentu Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 dostępny jest tutaj.