Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa dla każdego – briefing prasowy

opublikowany: piątek, 8. czerwca 2018 - 14:32, Konrad Klimczak

W poniedziałek, 11 czerwca, o godz. 10.00 (przed budynkiem Centrum Przedsiębiorczości Smolna, park Beyera), zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy inaugurujący projekt opracowania założeń warszawskiego systemu standaryzacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji.


W spotkaniu udział wezmą: Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy oraz Karolina Kędziora - Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Podczas briefingu zostanie podpisana umowa dotycząca opracowania założeń warszawskiego systemu standaryzacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji. Projekt  ma na celu przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w dostępie do dóbr i usług poprzez opracowanie warszawskiego systemu standaryzacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji. Adresatami projektu są warszawscy przedsiębiorcy prowadzący działalność edukacyjną, kulturalną, gastronomiczną, rozrywkową i hotelarską. Częścią systemu standaryzacji będzie system certyfikacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji, w ramach którego zostaną wprowadzone jednolite zasady i warunki przyznawania lokalom usługowym Certyfikatu miejsca wolnego od dyskryminacji – „Równe miejsce”.