Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa dba o aleję lip

opublikowany: wtorek, 20. lutego 2018 - 14:22, Tomasz Demiańczuk
R. Motyl fot. R. Motyl
Pomnikowa aleja lip wzdłuż ul. Żwirki i Wigury

Pomnikowa aleja lip, rosnąca wzdłuż ul. Żwirki i Wigury, niezmiennie zdobi trasę od pomnika Lotnika do lotniska Chopina. To ponad 1050 drzew rosnących w trzech lub czterech rzędach. W ciągu roku lipy przechodzą zabiegi pielęgnacyjne, a uschnięte drzewa są zastępowane nowymi.


Aleja drzew rosnąca wzdłuż ul. Żwirki i Wigury została uznana za pomnik przyrody w 2001 roku. Od 2009 roku opiekuje się nią Miasto Warszawa, które odpowiada za utrzymanie jej właściwego stanu i pielęgnację drzew. Do najważniejszych zadań należy jednak sadzenie nowych drzew w miejsce tych, które obumarły.

W tym sezonie wymiany wymaga 20 drzew. W ich miejsce nasadzone zostaną nowe lipy drobnolistne. Ta wymiana drzewostanu pozwoli na zachowanie tego cennego zielonego założenia w dobrym stanie.

Lipy tworzące pomnik przyrody są pod stałą opieką stołecznego Biura Ochrony Środowiska. Na jego zlecenie dotychczas przeprowadzono cięcia sanitarne wszystkich chronionych drzew, nieznaczne cięcia redukcyjne gałęzi w sąsiedztwie przystanków i przejść dla pieszych oraz zabezpieczono korony 15 lip poprzez założenie wiązań elastycznych. Aleja drzew została oznakowana tablicami informującymi o obowiązującej, w formie pomnika przyrody, ochronie.

Pomniki przyrody w Warszawie
W Warszawie zaewidencjonowanych jest obecnie 486 pomników przyrody. 406 z nich to aleje, grupy i pojedyncze drzewa – razem 2253 okazów. Najcenniejszym z nich  jest najstarszy na Mazowszu dąb szypułkowy „Mieszko I”, który ma już ponad 600 lat. Obwód drzewa rosnącego przy ul. Nowoursynowskiej przekracza 870 centymetrów, a wysokość 16 metrów.

Dodatkowo w stolicy znajdują się obecnie 74 pomniki przyrody w formie głazów (149 okazów), a także sześć tworów przyrody – murowane podziemie z miejscem bytowania nietoperzy, ogród przydomowy, pnącze, stanowisko podstawczaka oraz skamieniały pień araukarii.