Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa 2.0 bliżej mieszkańców

opublikowany: piątek, 20. września 2013 - 16:34, Magdalena Łań
Sekretarz miasta Marcin Wojdat na spotkaniu. Fot. R. Motyl fot. Sekretarz miasta Marcin Wojdat na spotkaniu. Fot. R. Motyl

Trzecie ze spotkań cyklu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”, miało odmienną od dotychczasowych formułę. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się od aktywistów miejskich i urzędników, jak każdy z mieszkańców może mieć wpływ na zmiany w mieście oraz jak takie przemiany dokonywane są na świecie.


Kolejne już ze spotkań „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”, poświęcone było aktywnemu uczestnictwu mieszkańców, w życiu miasta, jego rozwoju i przemianach. Formuła wydarzenia została zaczerpnięta z wzorca wypracowanego przez TEDx – mówcy mają do 18 minut na scenie, widownia ma czas na zadawanie pytań prelegentom podczas przerw, a atmosfera spotkania jest nieformalna.

W pierwszej części wydarzenia, przedstawiciele różnych środowisk – aktywiści miejscy, społecznicy, a także reprezentanci władz miejskich – mówili wspólnie o działaniach, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie miast.

Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy, opowiedział o ścieżce swojej kariery zawodowej oraz o tym jak „przeszedł na drugą stronę barykady” - zmieniając pracę w organizacji pozarządowej, na stanowisko urzędnika miejskiego.

Jakub Górnicki, dyrektor Operacyjny Fundacji ePaństwo, przedstawił założenia inicjatywy „Koduj dla Polski” łączącej informatyków, mieszkańców i urzędników. Dzięki wykorzystaniu ogólnodostępnych informacji, pozyskiwanych z urzędów, informatycy mogą przygotowywać aplikacje, które będą miały wpływ na poprawę życia obywateli.

Lidia Makowska, radna dzielnicy Gdańska Wrzeszcz Górny, a także aktywistka miejska, omówiła problem „demokracji miejskiej”, a także aktywnego uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu koncepcji rozwoju ich miast i osiedli.

Budżet obywatelski, inicjatywa lokalna czy konsultacje społeczne to przedsięwzięcia, jakie podjęły również władze stolicy, aby być bliżej warszawiaków, ich potrzeb i spraw. Dzięki współdecydowaniu o wydatkowaniu części dzielnicowych budżetów, to właśnie mieszkańcy Warszawy, mają realny wpływ na rozwój miasta.

W drugiej części spotkania, jego uczestnicy mogli śledzić na żywo, odbywającą się w Nowym Jorku, konferencję TEDCity2.0. Jej uczestnicy, podobnie jak polscy prelegenci, przedstawiali swoje pomysły i plany, związane z rozwojem ich miast, a także mechanizmy, które już wpłynęły na przemiany w ich otoczeniu.

Ten rodzaj spotkania, dobrze wpisał się w cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”. Debaty obejmują jak najszersze spektrum zagadnień, które są współczesnymi wyzwaniami rozwoju metropolii. Cały cykl ma pomóc w odpowiednim ułożeniu procesu partycypacji społecznej, jak również przygotowania założeń do mapowania priorytetów i celów operacyjnych w nowym dokumencie strategicznym.

 

Cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” zakłada realizację następujących spotkań:

10 września - Budżet partycypacyjny w Warszawie – jak współtworzyć budżet obywatelski wraz z mieszkańcami? (podsumowanie)
16 września - Polityka rodzinna - jak tworzyć warunki dla rodzin z dziećmi?
20 września - W którą stronę zmierzają miasta na świecie? Jak wykorzystać miejską przestrzeń do inspiracji/innowacji/kreacji? - TEDxCity 2.0 (podsumowanie)
25 września - Rewitalizacja - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic? (podsumowanie)
1 października - Warszawa obywatelska - jak budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie?
8 października - Tożsamość Warszawy - jaką Warszawę chcielibyśmy pokochać? (podsumowanie)
22 października - Raport z realizacji strategii rozwoju Warszawy - w jakim jesteśmy miejscu? (podsumowanie)
29 października - Wpłyń na Wisłę - przyjdź na brzeg (podsumowanie)
6 listopada - Ludzki wymiar miasta - jakie powinno być miasto dla ludzi?
14 listopada - Jak rozmawiac o zieleni?
19 listopada - Skojarz z Warszawą, dodaj do ulubionych! Kontynuacja debaty o tożsamości stolicy (podsumowanie)
28 listopada - Czy Warszawa może stać się „co-working hot spot? w ramach Warszawskich Dni Przestrzeni Twórczej Współpracy
- Przestrzeń miejska – 10 miejsc, które chciałabym/chciałbym zmienić w Warszawie (data debaty zostanie podana w późniejszym terminie)

List Prezydent m.st. Warszawy do organizacji pozarządowych