Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Ustalenia z nowym właścicielem Polonii Warszawa

opublikowany: czwartek, 12. marca 2020 - 12:43, Magdalena Łań

Warszawa zawiesza decyzję o rezygnacji z modernizacji oraz rozbudowy kompleksu sportowego przy ulicy Konwiktorskiej 6. Mimo kłopotów finansowych i organizacyjnych Polonii Warszawa, miasto nadal dąży do urzeczywistnienia tego zamierzenia.


Polonia Warszawa SA od wielu lat boryka się z poważnymi problemami organizacyjno-finansowymi, których nie potrafiła do tej pory rozwiązać samodzielnie. Pomimo dużego wsparcia miasta – klubowi nie udało się wyjść na prostą.  

Władze stolicy, jak również jej mieszkańcy, chcą jednak, aby ten zasłużony dla miasta klub wciąż funkcjonował i rozwijał się. Dlatego miasto wykonało szereg czynności realnie wspierających Polonię Warszawa, w szczególności:
•    przygotowało do rozpoczęcia proces inwestycyjny modernizacji Ośrodka Polonii: nowoczesny stadion piłkarski, hala sportowa oraz Młodzieżowe Centrum Sportu, a w tym:
- zabezpieczyło środki finansowe w budżecie,
- pozyskało wytyczne konserwatorskie do modernizacji ośrodka,
- przeprowadziło konkurs architektoniczny na koncepcję modernizacji ośrodka,
- przygotowało niezbędne analizy finansowe i prawne – przygotowując inwestycję do realizacji (m.in. w celu zawarcia umowy na projektowanie),
•    umorzyło spółce dług w wysokości 732 762,50 zł (oraz dodatkowo kwotę 386 919,00 zł rozłożyło na raty),
•    znacznie obniżyło stawki za korzystanie z miejskiego stadionu.

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest aktywne współdziałanie zarządu Polonii, polegające  na  przygotowaniu  i wprowadzeniu planu naprawczego dla klubu, wywiązywaniu się z bieżących zobowiązań finansowych wobec miasta, spłaty zadłużenia oraz znalezieniu sponsora strategicznego.

Władze Polonii program naprawy miały przedłożyć miastu jeszcze w grudniu ub. roku. Niestety, żaden z wymaganych dokumentów nie został przedstawiony. Dodatkowo, klub nie regulował bieżących zobowiązań wobec miasta i w konsekwencji wygenerował nowy dług przekraczający 700 tys. złotych.  

W takich warunkach miasto zostało zmuszone do zawieszenia procesu inwestycyjnego, z realnym zagrożeniem likwidacji zadania polegającego na modernizacji kompleksu sportowego przy Konwiktorskiej 6.

Ostatnią deską ratunku dla klubu miały być zakomunikowane przez władze klubu zmiany własnościowe w spółce i ogłoszone w ostatnim czasie plany przejęcia większościowego udziału akcji przez nowego inwestora.
W stołecznym ratuszu odbyło się spotkanie z nowym właścicielem Polonii.

- To było dobre, merytoryczne spotkanie. Nowy właściciel, który jest równocześnie sponsorem, bardzo poważnie podchodzi do zadania, które sobie wyznaczył. Zobowiązał się do przekazania wszystkich dokumentów o które wnioskowaliśmy w październiku 2019r.; spłaty zadłużenia klubu do końca czerwca 2020r., oraz regularnego wnoszenia już od kwietnia bieżących należności. Ja ze strony miasta zadeklarowałam, że Rady Miasta na sesji 19 marca nie będzie procedować odstąpienia od zadania inwestycyjnego pt.” Modernizacja Ośrodka Sportowego przy ul. Konwiktorskiej 6”. Zadanie to pozostaje w WPF, a do rozmów o realizacji inwestycji powrócimy po zrealizowaniu przez nowego właściciela Polonii obowiązków wynikających z pisma z października 2019r. – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.