Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Umowa na drugą estakadę w ul. Marsa podpisana

opublikowany: piątek, 9. kwietnia 2021 - 14:14, Paweł Olek

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał właśnie umowę z konsorcjum firm Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. i Polimex Mostostal S.A. na wykonanie robót związanych z budową zachodniej estakady na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej.


- Inwestycja potrwa 20 miesięcy, a koszt robót budowlanych to 57 122 801 zł. Prace w terenie mają rozpocząć się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. To ostatni etap budowy tak ważnej inwestycji, na którą czekaliśmy – powiedział Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Budowa zachodniej estakady to trzeci i zarazem ostatni etap inwestycji polegającej na modernizacji ciągu ulic Marsa–Żołnierska, czyli fragmentu drogi wojewódzkiej nr 631 o długości 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta. Zakres realizowanych prac obejmie także budowę odwodnienia drogi, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz posadzenie zieleni.

We wrześniu 2019 roku zakończył się II etap przebudowy drogi, w ramach którego na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej wybudowana została m.in. wschodnia estakada, prowadząca ruch w stronę granicy miasta. Możliwość budowy zachodniej estakady pojawiła się po wyłączeniu z rejestru zabytków fragmentu działki, na którym ma powstać obiekt. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 63 373 455 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 61 853 156 zł. Dofinansowanie (85 proc. maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) nie większe niż: 52 575 182,60 zł.