Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Trudny rok, ważne inwestycje - rowerowe podsumowanie 2020

opublikowany: piątek, 29. stycznia 2021 - 14:20, Marlena Salwowska

Zeszłoroczny sezon budowlany przebiegał, tak jak wiele innych dziedzin życia, w cieniu pandemii koronawirusa. Mimo związanych z tym trudności udało się doprowadzić do końca realizację blisko 50 km tras rowerowych. Wśród zakończonych inwestycji nie brakuje projektów przełomowych dla Warszawy.


Sieć rowerowa w stolicy liczy już ok. 675 km. Lista miejsc, w których w minionym roku powstały nowe odcinki tras rowerowych lub też zostały przeprowadzone remonty, liczy kilkadziesiąt pozycji. Są to zarówno krótkie łączniki spinające istniejące trasy, jak i budowa długich i ważnych dróg rowerowych, zazwyczaj w ramach dużych inwestycji obejmujących kompleksową przebudowę całej ulicy.   

Nowa aleja — Nowe Centrum Warszawy 

Rowerowym wydarzeniem roku w Warszawie była przebudowa alei Jana Pawła II i fragmentu ulicy Chałubińskiego na odcinku pomiędzy rondem ONZ a ulicą Nowogrodzką. Łącznie po obu stronach ulicy powstał ponad kilometr nowych tras o dużym znaczeniu komunikacyjnym. Dzięki wyznaczeniu przejazdów rowerowych na rondzie Czterdziestolatka oraz w osi ulicy Nowogrodzkiej, dla ruchu rowerowego zostały odblokowane zupełnie nowe relacje. Również patrząc z szerszej perspektywy, w centrum nastąpiła epokowa zmiana. Przewymiarowana jezdnia, która bez większych zmian przetrwała od lat 60. XX wieku, ustąpiła miejsca nie tylko trasie rowerowej, ale również równym i szerokim chodnikom, szpalerom drzew oraz uporządkowanemu parkowaniu aut w nowych zatokach. Inwestycja wpisuje się w zapowiedzianą przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego ideę Nowego Centrum Warszawy, czyli znacznej poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Śródmieściu.

Duże inwestycje również dla rowerzystów 

Aleja Jana Pawła II nie była wyjątkiem. Budowa infrastruktury rowerowej jest w Warszawie już na stałe wpisana we wszystkie ważne projekty związane z przebudową ulic lub budową nowych. W ten sposób powstały drogi rowerowe m.in. na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Racławickiej, wzdłuż Traktu LubelskiegoWału Miedzeszyńskiegoulicy Górczewskiej przebudowanej po oddaniu kolejnego odcinka drugiej linii metra, wzdłuż alei Zjednoczenia (odc. Kasprowicza - Żeromskiego) remontowanej przez Zarząd Dróg Miejskich oraz nowego odcinka ulicy Woronicza wybudowanego przez Urząd Dzielnicy Mokotów.

Kontynuujemy rozpoczęte prace 

Trzy pierwsze z wymienionych wyżej zadań znajdowały się pod pieczą Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. ZMID to wyspecjalizowana jednostka miejska, która realizuje w Warszawie największe projekty drogowe. W minionym roku ZMID rozpoczął kompleksową przebudowę ciągu ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie. To skomplikowana wieloletnia inwestycja, która zgodnie z planem powinna zakończyć się na początku 2022 roku. Warto jednak na nią czekać - nad Wisłą po obu stronach ulicy powstaje właśnie spójna sieć tras rowerowych o łącznej długości blisko 5 km.

Łącznie w budowie lub remoncie jest teraz ponad 20 km infrastruktury rowerowej. Oprócz wspomnianego zadania realizowanego przez ZMID są to trasy m.in. wzdłuż ulic Anielewicza, Domaniewskiej, Jana Olbrachta i Piastów Śląskichw Dolinie Służewieckiej oraz w alei Stanów Zjednoczonych.  

Osobno warto wyróżnić szereg spójnych inwestycji w prawobrzeżnej Warszawie, a konkretnie na Gocławiu. W trakcie budowy są drogi rowerowe na ulicach Egipskiej i Saskiej (odc. Lizbońska - Ateńska) oraz pasy rowerowe na ulicach Umińskiego i Meissnera. Wraz z ukończonymi w zeszłym roku inwestycjami na ulicach Bora-Komorowskiego i Jugosłowiańskiej stworzą niemal kompletny szkielet tras rowerowych pomiędzy Trasą Łazienkowską a Trasą Siekierkowską.  

Część spośród trwających prac pierwotnie miała się zakończyć jeszcze pod koniec 2020 roku. Na przeszkodzie stanęły jednak trudności organizacyjne i logistyczne związane z trwającą pandemią. Korzystając z łagodnej zimy roboty budowlane są kontynuowane, co pozwoli na oddanie do dyspozycji rowerzystów kolejnych odcinków już w pierwszym kwartale tego roku.

Nie zapominamy o remontach 

Zdecydowanym priorytetem jest budowa nowych tras. Poprawa spójności sieci jest bowiem prostą drogą do zwiększenia ruchu rowerowego w mieście. Tempo remontów od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie ok. 10 km rocznie. W 2020 roku nowa asfaltowa nawierzchnia pojawiła się m.in. na ulicach Belgradzkiej, Boboli, Powstańców Śląskich, Kasprowicza, Saskiej (odc. Waszyngtona - Zwycięzców), Wołoskiej, oraz w al. Armii Ludowej, al. Komisji Edukacji Narodowej oraz al. Zjednoczenia (odc. Marymoncka - Kasprowicza). Od dawna zdecydowana większość tras rowerowych w Warszawie ma już nawierzchnię asfaltową - ich odsetek wynosi ok. 70 proc. całej sieci i stale wzrasta.

Realizujemy budżet obywatelski 

Większość wymienionych remontów oraz zauważalna część innych inwestycji, w tym wszystkie prace prowadzone obecnie na Gocławiu, to projekty wybrane w głosowaniu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Sukcesywnie wcielamy w życie projekty zgłoszone w poprzednich latach oraz pracujemy nad terminową realizacją projektów składanych w najnowszych edycjach. W poprzednim roku w skali miasta wykonanych zostało ponad 30 obywatelskich projektów związanych z infrastrukturą rowerową. 

W 2020 roku zrealizowaliśmy największy do tej pory projekt w historii budżetu obywatelskiego. Pod stołecznymi placówkami oświatowymi postawiliśmy ponad 90 wiat rowerowych. Projekt