Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Tablica ku czci Jana Józefa Lipskiego

opublikowany: wtorek, 12. czerwca 2018 - 16:17, Magdalena Łań
Tablica ku czci Jana Józefa Lipskiego. Fot. E.Lach fot. Tablica ku czci Jana Józefa Lipskiego. Fot. E.Lach

Na kamienicy przy ul. Konopczyńskiego 4a, prezydent Warszawy odsłoniła tablicę upamiętniająca Jana Józefa Lipskiego, publicysty, krytyka literatury, działacza opozycji.


- Pod tym adresem mieścił się znany warszawskiej inteligencji „salon Lipskich”, gdzie spotykał się kwiat opozycji antykomunistycznej wszelkich poglądów.(…)To tutaj dyskutowano i ustalano metody działań opozycyjnych, tutaj rodziły się pomysły publikacji – powiedziała na uroczystości Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. - Całe swoje życie Jan Józef Lipski pozostał wierny przyrzeczeniu harcerskiemu, którego jednym z głównych filarów jest niesienie pomocy bliźniemu. Nie da się ocenić pomocy, jaką przez całe swoje dorosłe życie organizował dla osób represjonowanych za poglądy. Dlatego nie może dziwić fakt jego zaangażowania we wszelkie możliwe pokojowe inicjatywy zwalczające komunistyczną dyktaturę – od Klubu Krzywego Koła poczynając, przez współpracę z „Kulturą” Jerzego Giedroycia, Polskie Porozumienie Niepodległościowe, Komitet Obrony Robotników, aż po Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”- podkreśliła prezydent stolicy.

W uroczystości wzięli udział także członkowie rodziny JJ.Lipskiego, radni oraz opozycjoniści z okresu PRL m.in. Henryk Wujec.

Jan Józef Lipski urodził się w Warszawie w 1926 r., gdzie uczył się i studiował. Walczył w powstaniu warszawskim w pułku Baszta na Mokotowie. W okresie Polski Ludowej był działaczem opozycji demokratycznej, współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników, należał do NSZZ „Solidarność”, był senatorem I kadencji. Zmarł w 1991 r. W 1999 r. na Mokotowie jego imieniem nazwano ulicę.