Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Sześć firm zainteresowanych budową trasy na Tarchomin

opublikowany: czwartek, 23. stycznia 2014 - 15:24, Tomasz Demiańczuk

Otwarto oferty w przetargu na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin, od Trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli przy ul. Mehoffera. Spółka Tramwaje Warszawskie wybierze najkorzystniejszą w ciągu najbliższych trzech tygodni.


W przetargu oferty złożyli:

  1. ZUE S.A. (Polska);  
  2. Wykonawcy występujący wspólnie: Trakcja S.A. (Polska) i Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (Polska);
  3. TORPOL S.A. (Polska);
  4. Wykonawcy występujący wspólnie: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń   PEBEKA S.A (Polska), TOR – KAR – SSON Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (Polska) i Przedsiębiorstwo TOR – KAR – SSON Zbigniew Kargul (Polska);
  5. Wykonawcy występujący wspólnie: Balzola Polska Sp. z o. o. (Polska) i Construcciones y Promociones Balzola, Sociedad Anonima, (Hiszpania);
  6. Wykonawcy występujący wspólnie: Porr S.A.(Polska) i Porr Bau GmbH (Austria).

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zbuduje trasę tramwajową (o długości ok. 4500 metrów toru pojedynczego MTP) w ciągu ul. Światowida i ul. Projektowanej,  na odcinku od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Mehoffera, wraz podstacją trakcyjną i niezbędną infrastrukturą drogową.

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych robót torowych, drogowych, konstrukcyjnych i elektrycznych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 86 100 000 zł (brutto). Wykonawcy złożyli oferty z cenami w przedziale od 74 436 402 zł do 87 079 842,60 zł, zostanie jednak przeprowadzona aukcja elektroniczna, która może zmniejszyć ww. kwoty. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację tej inwestycji.