Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Stare Powązki – wszystkie groby policzone i opisane

opublikowany: czwartek, 31. października 2019 - 15:35, Magdalena Łań
Brama św. Honoraty po renowacji za fundusze miasta. Fot. SKZ fot. Brama św. Honoraty po renowacji za fundusze miasta. Fot. SKZ

Cmentarz Powązkowski do rejestru zabytków został wpisany w 1965r. Niestety nie uchroniło to pomników i kaplic przed dewastacją i niszczeniem. Obecnie prace nad ich rewaloryzacją będą łatwiejsze. Miasto zakończyło inwentaryzację wszystkich obiektów na cmentarzu.


- Dokumentacja prowadzona przez miasto trwała kilka lat. Obejmowała nie tylko prace w terenie, czyli na cmentarzu, ale także kwerendę dokumentów – mówi Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. – Dzięki zebranym danym mamy nie tylko mapę, która zwłaszcza teraz, przed Wszystkimi Świętymi, może być przydatna krewnym osób pochowanych, ale także w jednym miejscu informacje potrzebne genealogom i varsavianistom badającym tę wspaniałą XVIII-wieczną nekropolię.

Dane o nagrobkach i pomnikach są bardzo szczegółowe. Określone jest ich miejsce na terenie cmentarza. Wykonane jest zdjęcie i opis, spisana inskrypcja, określony rodzaj materiału z jakiego został wykonany, ewentualne zagrożenia (np. przez korzenie drzew) oraz stopień zachowania. Wszystkie informacje przeniesiono do systemu komputerowego i stworzono mapę. Dzięki zainstalowaniu w nim łatwej w obsłudze wyszukiwarki, możliwe jest odnalezienie poszukiwanego nagrobka (a jest ich ok. 70 tys.) oraz ustalenie miejsca jego położenia na obszarze 43 hektarów zabytkowej nekropolii.

W serwisie mapowym m.st. Warszawy pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl zakładka Cmentarze działa wyszukiwarka osób pochowanych także na innych nekropoliach. W tej chwili w bazie znajduje się już ponad 230 000 grobów oraz ponad 460 000 osób pochowanych na czterech warszawskich cmentarzach (Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburski, Komunalny Północny, Wojskowy).

Dotacje z budżetu miasta
Niemały udział w procesie zachowania wartości historyczno-artystycznej cmentarza ma warszawski ratusz.  Od kilkunastu lat corocznie przeznacza w formie dotacji środki finansowe, umożliwiające prowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzięki temu blask odzyskało wiele dzieł sztuki, jakie znajdują się na Starych Powązkach. W latach 2007-18 na remonty zabytków Starych Powązek miasto przeznaczyło ponad 7 mln zł. Przeprowadzono konserwację katakumb, 100 nagrobków i ogrodzenia. Jedną z bardziej widowiskowych była konserwacja bramy św. Honoraty wiodącej na cmentarz.

Ponadto pracownicy Stołecznego Konserwatora Zabytków od lat uczestniczą w komisjach konserwatorskich, corocznych kwestach organizowanych przez Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, jak również odrębnych projektach służących ochronie i promocji cmentarza Stare Powązki na forum międzynarodowym.
Dzięki staraniom władz miasta w 2007 r. cmentarz włączony został w prestiżowy poczet członków Association of Significant Cementeries in Europe (ASCE), zrzeszających czołowe instytucje sprawujące opiekę nad zabytkowymi nekropoliami.

Cmentarz Stare Powązki – powstał w 1790 r. Zajmuje powierzchnię  43 ha. Pochowano na niej około miliona osób. W Alei Zasłużonych znajdują się groby powstańców i żołnierzy, działaczy niepodległościowych, pisarzy, poetów, uczonych, artystów i myślicieli. A w mauzoleum spoczęły prochy osób zamordowanych w obozach koncentracyjnych.

Zaproszenie na sesję „Wydobyte z pamięci”
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w sesji „Wydobyte z pamięci” prezentującej rezultaty prac inwentarzowych na Cmentarzu Powązkowskim, prowadzonych przez m.st Warszawy i Archidiecezję Warszawską, która odbędzie się w czwartek, 14 listopada 2019 r. od godz. 10.30 w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej  przy ul. Dziekania 1.

Zobacz mapę Starych Powązek:
www.mapa.um.warszawa.pl
zakładka: cmentarze/Stare Powązki


Pliki do ściągnięcia

  1. Prace wykonane w 2018r. z funduszy miasta. (plik: powazki_ulotka.pdf, rozmiar pliku: 4034.17 KB)
  2. Program sesji (plik: program_sesji.doc, rozmiar pliku: 41.5 KB)