Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Spotkaliśmy się w Wawrze

opublikowany: piątek, 24. stycznia 2020 - 17:40, Beata Wiśniewska
Prezydent Rafał Trzaskowski w Wawrze rozpoczął akcję "Spotkajmy się w Warszawie". Fot. E.Lach fot. Prezydent Rafał Trzaskowski w Wawrze rozpoczął akcję "Spotkajmy się w Warszawie". Fot. E.Lach

Prezydent Rafał Trzaskowski w Wawrze rozpoczął akcję "Spotkajmy się w Warszawie". W ramach tego projektu będzie odwiedzał kolejne dzielnice Warszawy, aby wraz z mieszkańcami i urzędnikami rozmawiać o realizacji swojego programu i rozwiązywaniu problemów wskazywanych przez mieszkańców.


- Już w kampanii wyborczej mówiłem, że stolica powinna być zarządzana z poziomu dzielnicy, stąd akcja „Spotkajmy się w Warszawie”. Zaczęliśmy od Wawra. Chcemy być jak najbliżej mieszkańców, żeby porozmawiać z nimi o problemach, które ich nurtują, ale również, aby urzędnicy z ratusza spotkali się z urzędnikami dzielnicowymi, z radnymi, aby móc wspólnie przedyskutować i wyznaczyć priorytety. W Wawrze rozmawialiśmy o trzech problemach – kanalizacji, komunikacji oraz czystym powietrzu – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. – Spotykaliśmy się nie tylko w gronie urzędników i radnych, ale przede wszystkim z mieszkańcami. Wszystkie spotkania były ciekawe, za co bardzo dziękuję. Odwiedziliśmy w Wawrze wiele miejsc, w których są konkretne problemy. Bardzo dużo się nauczyliśmy, a co najważniejsze wyznaczyliśmy priorytety, które teraz po kolei, wspólnie, będziemy rozwiązywać – dodaje.

Prezydent stolicy na początek akcji wybrał Wawer – największą pod względem powierzchni dzielnicę Warszawy. Podczas swojej dwudniowej wizyty spotykał się z mieszkańcami, aby przedstawić im dotychczasową realizację swojego programu i zaproponować rozwiązania dla najważniejszych problemów, z którymi boryka się Wawer. Kluczowe potrzeby dzielnicy to dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, walka ze smogiem oraz rozwój transportu publicznego. Prezydent powołał zespoły robocze zajmujące się każdym z tych zagadnień. 

Relacja z podsumowania wizyty prezydenta Rafała Trzaskowskiego w Wawrze dostępna jest tutaj

W Wawrze problem smogu jest szczególnie odczuwalny, dlatego priorytetem dzielnicy jest likwidacja tzw. kopciuchów. W Warszawie znajduje się około 18 tysięcy kopciuchów w zasobie komunalnym, z czego znaczna część na terenie Wawra. Do tej pory w dzielnicy zostało zinwentaryzowanych 1 800 kopciuchów, może ich być około 3 lub nawet 4 tysięcy. Zgodnie z mazowiecką uchwała antysmogową muszą być one zlikwidowane do końca 2022 r. Na początku 2018 r. w zasobie komunalnym było 700 kopciuchów. W latach 2018-2019 zlikwidowaliśmy 382. Zostało 316 do likwidacji w latach 2020-2022. Ponad połowa starych pieców z domów komunalnych jest już wymieniona, a dzięki zwiększonym nawet do 100% dotacjom napływa coraz więcej wniosków od mieszkańców. - To między innymi ze względu na potrzeby Wawra znacząco podnieśliśmy dotacje na wymianę pieców oraz przyspieszyliśmy wymianę kopciuchów w budynkach komunalnych. Chcę podkreślić, że dążymy również do likwidacji tych, które nie należą do miasta – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Na terenie Wawra z dotacji na wymianę kopciucha skorzystało: w 2017 r. - 77 osób; w 2018 r. - 94 osoby;  w 2019 r. - 98 osób. W 2020 r. z terenu dzielnicy zostało złożonych już 141 wniosków. 

Kolejnym wyzwaniem są komunikacyjne potrzeby mieszkańców. Gdy zakończą się prace modernizacyjne na Trakcie Lubelskim skierowane tam zostaną dodatkowe autobusy, które wzmocnią linię 142. Dzielnica czeka również na zakończenie prac przy Południowej Obwodnicy Warszawy. Dzięki temu, po otwarciu pierwszej nitki mostu Południowego, będzie można uruchomić linię roboczo określaną jako 319, która połączy Wawer z pierwszą linią metra na Ursynowie. Warszawska SKM, wspólnie z Kolejami Mazowieckimi, będzie chciała poprawić jakość obsługi kolejowej tzw. linii otwockiej dzięki skierowaniu nowych, większych jednostek do obsługi połączeń z Wawrem. Trwa też przetarg na nowe pociągi SKM.

Bardzo ważnym wyzwaniem dla Wawra jest wciąż rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dzielnica Wawer należała do najsłabiej wyposażonych w infrastrukturę kanalizacyjną i dopiero w ostatnich latach nastąpiła poprawa w tym zakresie. W latach 2007-2019 o ponad 100% wzrosła ilość przyłączy kanalizacyjnych z 5923 do 12457. W celu przyspieszenia realizacji inwestycji związanych z jej rozwojem prezydent zdecydował o powołaniu zespołów koordynacyjnych. To one będą identyfikować potencjalne problemy, które mogą opóźniać procesy inwestycyjne. MPWiK w Wawrze realizuje największą liczbę projektów związanych z rozbudową rurociągów. Do 2025 roku na dalszy rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zostanie przeznaczonych 401 mln zł. - Oprócz dużych nakładów, jakie planujemy na te cele także w nadchodzących latach, pracujemy nad takimi rozwiązaniami, które jak najbardziej ułatwią mieszkańcom procedurę doprowadzenia przyłącza. Zwiększymy również dofinansowanie dla mieszkańców na realizację przyłączy – obiecuje prezydent stolicy.

Pierwszym przystankiem podczas wizyty prezydenta był budynek komunalny przy ul. Patriotów, który przeszedł w 2019 r. termomodernizację. Zainstalowana tu nowoczesna pompa cieplna to duża oszczędność dla mieszkańców i korzyść dla środowiska.
Polityka mieszkaniowa to jeden z priorytetów miasta. Zasób miejskich lokali zwiększany jest także w Wawrze. Prezydent odwiedził również nowy budynek komunalny przy ul. Bambusowej – jest energooszczędny, przyjazny środowisku i zbudowany w nowoczesnej technologii. - Tymi inwestycjami odpowiadamy na pilną potrzebę warszawiaków, jaką jest rozwój bazy mieszkaniowej w naszym mieście – mówi prezydent.

Kolejną ważną sprawą w dzielnicy Wawer jest kwestia utwardzania dróg. Przez ostatni rok, w Wawrze, zostało modernizowanych sposób 25 ulic o łącznej długości 7 km. Na modernizację kolejnych kilometrów trwają przetargi. Przy okazji wizyty prezydent odwiedził ul. Garncarską – jedną z ulic, które zostały utwardzone w zeszłym roku.

Inwestycje w rozbudowę infrastruktury szkolnej w Wawrze potwierdzają, że edukacja- największa pozycja w budżecie miasta- to priorytet dla Warszawy Prezydent Trzaskowski odwiedził szkołę nr 128 przy ul. Kadetów – w 2019 r. oddane do użytku zostało jej nowej skrzydło, z którego korzysta 150 dzieci. To nie tylko inwestycja wpisująca się w priorytety miasta, ale też błyskawicznie zrealizowana dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii modułowej. Kompleks szkolno-przedszkolny przy ul. Kadetów jest wyjątkowy także z innego powodu - na dachu znajdują się panele fotowoltaiczne.

Kluczowym punktem wizyty prezydenta w Wawrze było czwartkowe spotkanie z mieszkańcami, podczas którego rozmawiali o rozwoju i przyszłości dzielnicy. Salę Wawerskiego Centrum Kultury wypełniło pół tysiąca osób. – Duża frekwencja, wiele ważnych pytań i cennych uwag, a przede wszystkim mnóstwo troski o sprawy swojej dzielnicy i swojego miasta. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli porozmawiać ze mną o planach i wyzwaniach, z którymi razem zmierzymy się w Wawrze – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Fotorelacja z wizyty prezydenta Rafała Trzaskowskiego w Wawrze dostępna jest tutaj