Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Selektywna zbiórka odpadów w stolicy

opublikowany: piątek, 16. października 2015 - 11:43, Magdalena Łań
mPSZOK firmy Remondis. fot. mPSZOK firmy Remondis.

W Warszawie mieszkańcy korzystają z dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK-ów. Jeden zlokalizowany jest na Mokotowie, przy ul. Zawodzie 16, drugi na Białołęce, przy ul. Płytowej 1. Od soboty, 17 października na stołeczne ulice wyjadą punkty mobilne, tzw. mPSZOKi.


Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOKi)

Zadaniem punktów jest bezpłatne przyjmowanie od mieszkańców odpadów komunalnych takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zużyte opony, czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów, a przede wszystkim odpadów komunalnych kłopotliwych, takich jak farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, ale również takich jak świetlówki i baterie. Dodatkowo do PSZOK-ów mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone.

Oba punkty są czynne:

  • od poniedziałku do piątku, w godz. od 13.00 do 21.00,
  • oraz w soboty, od godz. 8.00 do 20.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Pełen wykaz przyjmowanych odpadów znajduje się w Regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy.

Od najbliższej soboty, 17 października system stacjonarny uzupełnią mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK).

Mobilne punkty zbiórki będą kursowały dwa razy w tygodniu, zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach na terenie miasta:
w środy,
w godzinach od 11.00 do 20.00 oraz w soboty, od 9.00 do 19.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Dzięki temu mieszkańcy, którzy nie będą mogli dostarczyć odpadów komunalnych kłopotliwych do PSZOK, będą mieli możliwość zrobienia tego bezpłatnie poprzez przyniesienie tych odpadów do MPSZOK. MPSZOKi nie będą zbierać wszystkich odpadów – na przykład gruzu z przeprowadzanych samodzielnie remontów, czy też mebli. Nie przyjmą również odpadów zielonych ani zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), którego zbiórka odbywa się w każdej dzielnicy Warszawy w soboty.

W załączeniu wykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych kłopotliwych, harmonogram pracy MPSZOK oraz regulamin funkcjonowania.

Pliki do ściągnięcia

  1. Lokalizacja punktów (plik: wykaz_lokalizacji_punktow_zbierania_odpadow_komunalnych_klopotliwych.doc, rozmiar pliku: 698.5 KB)
  2. Regulamin mPSZOK (plik: regulamin_korzystania_z_mobilnego_punktu_selektywnego_zbierania_odpadow_komunalnych_dla_m.st_._warszawy.doc, rozmiar pliku: 724.5 KB)
  3. Regulamin PSZOK (plik: regulamin_pszok_2.doc, rozmiar pliku: 102 KB)