Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Scena na Woli własnością Warszawy

opublikowany: piątek, 15. listopada 2019 - 14:22, Konrad Klimczak

Miasto stało się właścicielem budynku przy ul. Kasprzaka 22, w którym działa Scena na Woli im. Tadeusza Łomnickiego Teatru Dramatycznego. By zachować to miejsce na kulturalnej mapie miasta, władze stolicy podjęły decyzję o zakupie nieruchomości od właściciela, Santander Bank Polska.


Rozmowy na temat możliwości zakupu budynku, w którym od kilkudziesięciu lat ma swoją siedzibę warszawski Teatr na Woli, a od 2013 r. znajduje się jedna ze scen Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy, prowadzone były blisko rok. O zamiarze sprzedaży nieruchomości jej właściciel poinformował władze miasta w listopadzie 2018 r. Wobec realnego zagrożenia, że z kulturalnej mapy Warszawy zniknie miejsce od lat kojarzone z funkcją kultury i jedyny w tamtym rejonie (Wola, Bemowo, Ursus) teatr, stołeczne władze zdecydowały się przystąpić do negocjacji z Santander Bank Polska.

Rada m. st. Warszawy na sesji w dniu 26 września 2019 roku podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na zakup przez Miasto nieruchomości położonej przy ul. Kasprzaka 22. 13 listopada 2019 doszło do podpisania aktu notarialnego, na mocy którego miasto st. Warszawa stało się właścicielem budynku. Dzięki temu niezagrożona jest dalsza działalność teatralna w tym miejscu.

Scena na Woli pozostanie w zasobach miasta. Planowane jest przeniesienie tam działalności Teatru Żydowskiego, który nie posiada w tej chwili własnej siedziby. Na razie jednak, do końca obecnego sezonu teatralnego, z budynku przy ul. Kasprzaka korzystać będzie Teatr Dramatyczny. Miasto prowadzi rozmowy z dyrektorem Tadeuszem Słobodziankiem w sprawie przeniesienia z Woli zespołu i repertuaru Teatru do pomieszczeń w Pałacu Kultury i Nauki.  

- Pracujemy nad koncepcją dalszego rozwijania działalności Teatru Dramatycznego w Pałacu Kultury i Nauki. Staramy się wspólnie, aby odbyło się to z możliwie jak najmniejszym zaburzeniem funkcjonowania Teatru. W ostatnich latach teatr, dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych oraz miasta, wyremontował niezwykle nowoczesną scenę z widownią na 150 miejsc. Dodatkowo analizujemy możliwość przywrócenia działalności teatralnej w dawnej, historycznej Sali im. Haliny Mikołajskiej na I piętrze PKiN – mówi dyrektorka-koordynatorka do spraw kultury i spraw społecznych, Aldona Machnowska-Góra.  

Teatr Żydowski mógłby przenieść swoją działalność na Wolę od przyszłego sezonu teatralnego. Od 2016 r., gdy teatr utracił siedzibę przy Placu Grzybowskim, działa gościnnie w kilku stołecznych lokalizacjach.