Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Samorządy partnerem w dyskusji o klimacie

opublikowany: środa, 20. listopada 2013 - 15:14, Rafał Motyl
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas konferencji Warsaw Dialogue, fot. R. Motyl fot. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas konferencji Warsaw Dialogue, fot. R. Motyl

Hanna Gronkiewicz-Waltz zainaugurowała dziś spotkanie przedstawicieli miast i międzynarodowych organizacji zrzeszających samorządy - Warsaw Dialogue. To pierwsze takie spotkanie włączone w oficjalny dialog na forum szczytu klimatycznego ONZ.


- Warszawa zapisze się na kartach szczytów klimatycznych ONZ nie tylko jako jedno z wielu miast-gospodarzy. To właśnie w Warszawie po raz pierwszy w historii tzw. COP-ów samorządy zostały formalnie włączone do rozmów nad porozumieniem w zakresie redukcji dwutlenku węgla – podkreśliła Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas otwarcia spotkania.

Uczestnicy konferencji Warsaw Dialogue dyskutują w czterech grupach tematycznych poświęconych:

 • efektywności energetycznej budynków i infrastruktury miejskiej,
 • gospodarowaniu odpadami,
 • systemom transportowym,
 • adaptacji do zmian klimatu. 

Konferencja liderów samorządowych ma szanse stać się początkiem faktycznej współpracy miast działających na rzecz globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarniach z władzami lokalnymi. Może to się przełożyć na wypracowanie nowych mechanizmów finansowania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań wspierających redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

Konferencja Warsaw Dialogue organizowana jest przez miasto stołeczne Warszawa we współpracy z międzynarodową organizacją ICLEI oraz wspierana przez Sekretariat UNFCCC.

Dzień miast COP19/CMP9
Szczyt klimatyczny w Warszawie jest pierwszym, w którym do oficjalnej agendy został wpisany Dzień Miast COP19/CMP9. W czwartek, 21 listopada, na Stadionie Narodowym szeroka reprezentacja samorządów będzie formalnie uczestnikiem dialogu z przedstawicielami państw stron Konwencji Klimatycznej w ramach High Level Segment. Wydarzenie to ma dać wyraźny sygnał Narodom Zjednoczonym i stronom Konwencji Klimatycznej, że głos miast powinien być uwzględniany w formułowaniu nowego porozumienia. Dialog burmistrzów i ministrów będzie otwarty dla wszystkich uczestników COP19. 

Deklaracja z Nantes
Pod koniec września Warszawa uczestniczyła w światowym szczycie burmistrzów poświęconym sprawom ochrony klimatu - World Mayors Summit on Climate Change. Podczas spotkania przyjęto tzw. Deklarację z Nantes – dokument będący spójnym stanowiskiem miast w kontekście wdrażania światowej polityki klimatycznej w najbliższych dwóch latach. Akt ten stanowi zobowiązanie miast do wielopoziomowej współpracy, wymiany doświadczeń, dążenia do łatwiejszego dostępu do różnych modeli finansowania.

Pliki do ściągnięcia

 1. Wystąpienie Andrzeja Brzezińskiego, Politechnika Warszawska (plik: andrzej_brzezinski_warsaw_uniwersity_of_technology_transport_systems_roundtable.pdf, rozmiar pliku: 155.66 KB)
 2. Wystąpienie Ingrid Konrad, Bratysława (plik: ingrid_konrad_city_of_bratislava_adaptation_roundtable.pdf, rozmiar pliku: 1581 KB)
 3. Wystąpienie Jeet Mistry, WWF (plik: jeet_mistry_wwf_waste_management_roundtable.pdf, rozmiar pliku: 1030.73 KB)
 4. Wystąpienie Johanna af Hällström, Helsinki (plik: johanna_af_hallstrom_city_of_helsinki_adaptation_roundtable.pdf, rozmiar pliku: 598.25 KB)
 5. Wystąpienie Merete Kristoffersen, Kopenhaga (plik: merete_kristoffersen_city_of_copenhagen_-_waste_management_roundtable.pdf, rozmiar pliku: 1439.51 KB)
 6. Wystąpienie Robert Kehew, UN-Habitat (plik: robert_kehew_un-habitat.pdf, rozmiar pliku: 832.61 KB)
 7. Wystąpienie Stanisława Jedlińskiego, UM Warszawa (plik: stanislaw_jedlinski_city_of_warsaw_transport_systems_roundtable.pdf, rozmiar pliku: 983.5 KB)
 8. Wystąpienie Stefan Henningsson, WWF (plik: stefan_henningsson_wwf_energy_efficiency_roundtable.pdf, rozmiar pliku: 1313.8 KB)
 9. Wystąpienie WorldGBC (plik: worldgbc_government_leadership_awards_ceremony.pdf, rozmiar pliku: 370.16 KB)
 10. Wystąpienie Yunus Arikan, ICLEI (plik: yunus_arikan_iclei.pdf, rozmiar pliku: 453.58 KB)
 11. Wystąpienie Seth Schultz, C40 (plik: seth_schultz_c40.pdf, rozmiar pliku: 3252.46 KB)
 12. Wystąpienie Adama Sułkowskiego, University of Massachusetts Dartmouth (plik: adam_sulkowski_university_of_massachusetts_dartmouth.pdf, rozmiar pliku: 2032.27 KB)
 13. Wystąpienie Krist Poffyn, Ghent (plik: wystapienie_krist_poffyn_ghent.pdf, rozmiar pliku: 3459.15 KB)
 14. Program "Warsaw Dialogue on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action" (plik: program_warsaw_dialogue.pdf, rozmiar pliku: 304.32 KB)
 15. Programme "Warsaw Dialogue on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action" (plik: programme_warsaw_dialogue_.pdf, rozmiar pliku: 253.84 KB)
 16. Raport podsumowujący z konferencji Warsaw Dialogues on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action (plik: raport_z_warsaw_dialogues_pol_final.pdf, rozmiar pliku: 85.75 KB)
 17. Outcomes of Warsaw DialoIogues on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action (plik: outcomes_of_warsaw_dialogues_final.pdf, rozmiar pliku: 74.7 KB)