Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Samorządowcy po spotkaniu z Ministrem Edukacji Narodowej - briefing prasowy

opublikowany: środa, 7. sierpnia 2019 - 10:33, Tomasz Demiańczuk

W środę, 7 sierpnia, o godz. 14.00 (biuro Unii Metropolii Polskich, Pałac Kultury i Nauki, 18 piętro, sala 1801), odbędzie się briefing prasowy dotyczący m.in. podziału dodatkowej kwoty subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli.


W spotkaniu wezmą udział: wiceprezydent Bydgoszczy i przewodnicząca Komisji UMP ds. Edukacji - Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent Białegostoku - Rafał Rudnicki, wiceprezydent Gdańska - Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Krakowa - Anna Korfel-Jasińska, wiceprezydent Lublina - Mariusz Banach, wiceprezydent Rzeszowa - Stanisław Sienko, wiceprezydent Warszawy - Renata Kaznowska, Jarosław Delewski - dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie miasta Wrocławia, Przemysław Foligowski - dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie miasta Poznania, Berenika Bardzka dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie miasta Łodzi oraz Grażyna Burek - zastępca naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie miasta Katowice.

Podczas wczorajszego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie są dla przedstawicieli Unii Metropolii Polskich nie do przyjęcia. – Czekamy na nową propozycję podziału dodatkowych środków finansowych, która w pełni zabezpieczy obiecane przez rząd dodatki oraz podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. Liczymy, że minister Dariusz Piontkowski stworzy warunki do konstruktywnej dyskusji na temat wyzwań, które stanęły przed samorządami, zwłaszcza największymi miastami, w związku z realizacją reformy ustroju szkolnego, a także zapozna nas z planami dotyczącymi przyszłości polskiej oświaty.