Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Ruszył nowy nabór na warszawskie dotacje do ekoinwestycji

opublikowany: czwartek, 3. września 2020 - 10:18, Dominika Wołk
Zbiornik na dzeszczówkę przy CRS na Bielanach Zbiornik na dzeszczówkę przy CRS na Bielanach

Warszawa kontynuuje dotacje do ekoinwestycji. Od września mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii, urządzeń magazynujących tzw. „deszczówkę”, jak również usuwanie azbestu czy podłączenie domu do kanalizacji w 2021 r.


Nieprzerwanie miasto wspiera finansowo likwidację starych pieców, aby polepszyć jakość powietrza.

Warszawiacy są coraz bardziej świadomi, że instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kolektorów słonecznych po prostu się opłaca, a przy okazji jest korzystna dla środowiska. Widzimy duże zainteresowanie naszymi dotacjami, dlatego mieszkańcy, którzy chcą z nich skorzystać, nie powinni zwlekać z decyzją – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy. – Rynek urządzeń, które adaptują miasto do zmian klimatycznych rozwija się w błyskawicznym tempie. Panele nie są już tak drogie jak kilka lat temu, a zbiorniki retencyjne dzięki naszym ekodotacjom stały się bardziej dostępne. Wspierając tego typu inwestycje, przypominamy także warszawiakom, że każdy może zrobić coś dobrego dla poprawy jakości powietrza i redukcji gazów cieplarnianych – podkreśla dyrektorka koordynatorka.

Wnioski na przyszłoroczne inwestycje (odnawialne źródła energii, usuwanie azbestu, przyłącza kanalizacyjne) Warszawa przyjmuje do 31 marca 2021 r. Z kolei nabór na dofinansowanie do likwidacji tzw. „kopciuchów” prowadzony jest przez cały rok.

 

Odnawialne źródła energii

Tylko w 2019 r. Warszawa przyznała 1364 dotacje na montaż lokalnych źródeł energii odnawialnej na łączną kwotę ponad 14,6 mln zł. W ramach miejskiego programu mieszkańcy wykonali: 1295 instalacji fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, 11 instalacji kolektorów słonecznych przetwarzających promieniowanie słoneczne na energię cieplną do produkcji ciepłej wody użytkowej lub/i centralnego ogrzewania oraz 58 instalacji pomp ciepła, będących ekologicznymi źródłami ciepła dla budynków.

 

Nie wszyscy mają świadomość, że panele fotowoltaiczne generują energię zarówno w słoneczne jak i w pochmurne dni. W warunkach zachmurzenia instalacja nie przestaje pracować, a jedynie zmniejsza się ilość wyprodukowanej przez nią energii elektrycznej. Jeśli warszawiak podłączony jest do sieci energetycznej, może odebrać nadwyżki energii, które instalacja wyprodukowała w słoneczne dni. Fotowoltaika sprawdza się także w połączeniu z pompą ciepła. Instalacje te działają synergicznie: energia elektryczna wyprodukowana przez panele wykorzystywana jest do zasilenia pompy cieplnej.

Mieszkańcy mogą obliczyć szacowaną kwotę miejskiego wsparcia za pomocą kalkulatora dotacji. Zasady udzielania dotacji na panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne i pompy ciepła w naborze 2020/2021 dostępne są na stronie zielona.um.warszawa.pl

 

Stolica pomaga chwytać wodę

Warszawa znów wspiera finansowo budowę urządzeń, dzięki którym można gromadzić wodę opadową i roztopową. Warszawiacy, jak również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, mogą otrzymać finansowe wsparcie na:

  • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
  • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub poziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych).

W ramach jednego wniosku można otrzymać do 4 000 zł (dotacja dla osób fizycznych oraz mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą), do 10 000 zł (pozostali wnioskodawcy niezaliczani do sektora finansów publicznych) lub nawet do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Dokumenty do wypełnienia i wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji, dostępne są na platformie Warszawa 19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Urządzenia małej retencji ograniczają przesuszenie gruntów w mieście. Instalacje zatrzymują bezpowrotny odpływ wody do rzeki, a mieszkańcy mogą wykorzystać wodę deszczową np. do podlewania ogródka. Skrzynki i oczka pozwalają również zapobiec lokalnym podtopieniom wywołanym przez przeciążenie sieci kanalizacyjnej w przypadku tzw. deszczy nawalnych (ponad 10 mm wody/m2).

Ze względu na duże zainteresowanie dotacjami Warszawa uruchomiła wiosną i latem dodatkowe nabory. Na budowę tego typu urządzeń w 2020 r. do miasta wpłynęły 1222 wnioski, które są na bieżąco rozpatrywane.  Dzięki temu do końca sierpnia stolica przygotowała już 890 umów dotacyjnych.

Usuń azbest

Warszawiacy mogą skorzystać z dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów, zawierających azbest. Miasto pokrywa do 100% kosztów demontażu, pakowania, wywozu oraz przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. W warszawskim naborze 2019/2020 na tego typu inwestycje wpłynęło 147 wniosków na kwotę 2,3 mln zł. Część z nich jest jeszcze uzupełniana i kompletowana.

 

Kanalizacja zamiast szamba

Przyłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Mieszkańcy Warszawy są wspierani przez stolicę w likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Na realizację takiej inwestycji można otrzymać do 4 000 zł. W ramach ostatniego naboru stolica - do końca sierpnia - przygotowała na ten cel 516 umów dotacyjnych.

 

Wymień „kopciucha” z miejską dotacją 

Miasto oferuje do 100% dofinansowania na wymianę pieca – pod warunkiem, że wniosek o dotację złożymy do końca 2020 r. W przyszłym roku dofinansowanie spadnie do 90% kosztów wymiany pieca, a w 2022 r. do 70%. Osoby, które nie zawnioskują o dotację do końca 2022 r., będą musiały pokryć koszt wymiany kopciucha w całości z własnej kieszeni. Wnioski o dotacje przyjmowane są cały rok, a w czasie stanu epidemicznego cały proces odbywa się zdalnie. Szczegóły programu warszawskiego wsparcia dostępne są na stronie zielona.um.warszawa.pl.