Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Rozpoczynamy nabór na stypendia dla doktorantów

opublikowany: środa, 10. czerwca 2020 - 14:30, Marzena Wojewódzka
Rusza nabór do 2. edycji stypendiów dla doktorantów Rusza nabór do 2. edycji stypendiów dla doktorantów

Zapraszamy doktorantów warszawskich uczelni do udziału w 2. edycji programu stypendialnego m.st. Warszawy. Roczne stypendia w kwocie do 30 tys zł przyznamy na projekty badawcze związane z funkcjonowaniem i rozwojem miasta. Termin składania wniosków to 8 lipca.


- Instytucje i jednostki naukowe są kluczowe dla rozwoju Warszawy. To bezcenny zasób wiedzy, dlatego zachęcamy naukowców do angażowania się w dialog na temat przyszłości miasta - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. 

Projekty mogą zgłaszać doktoranci, którzy interesują się Warszawą jako przedmiotem lub obszarem badań. Finansowe wsparcie młodych naukowców pozwoli miastu na wykorzystanie wyników badań naukowych przy podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców.

Stypendia są przyznawane na projekty badawcze w obszarach wskazanych przez miasto. Doktorant, poza wsparciem finansowym, może liczyć również na opiekę pracownika merytorycznego urzędu miasta, w tym udostępnienie danych i opracowań lub pomoc w załatwieniu formalności, niezbędnych do przeprowadzenia badania. Wyniki badań mają odpowiadać na konkretne wyzwania, związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

Przy wyborze stypendystów są brane pod uwagę: naukowa wartość pracy, zgodność tematu ze wskazanymi obszarami badawczymi, aplikacyjny wymiar badania, uwzględnienie kontekstu lokalnego oraz zmiany społecznej. 

W bieżącej edycji nabór jest prowadzony w poniższych obszarach:

1.       Diagnoza kultury cyfrowej użytkowników m.st. Warszawy

2.       Dzielnice innowacji, parki technologiczne, strefy laboratoriów badawczych

3.       Ekologiczne źródła energii w miastach 

4.       Ekonomia behawioralna

5.       Ekonomia cyrkularna

6.       Ekonomia współdzielenia 

7.       Ewaluacja współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych 

8.       Ewolucja modelu ustroju metropolitalnego Warszawy począwszy od narodzin miasta do ustroju, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem historii insygniów organów władzy samorządowej i symboli m.st. Warszawy. 

9.       Innowacje w sektorze publicznym

10.     Kultura innowacji 

11.     Przestrzenie publiczne. Klasyfikacja przestrzeni publicznych 

12.     Przestrzenie publiczne. Standard ulicy

13.     Rolnictwo miejskie

14.     Startupy w Warszawie 

15.     Szanowanie żywności przez młodzież. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w warszawskich szkołach ponadpodstawowych 

16.     Uwarunkowania prawne emisji obligacji detalicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy.

 
Stypendia dla doktorantów będą przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt. Wniosek o stypendium należy złożyć elektronicznie do 8 lipca na stronie um.warszawa.pl/stypendia.
Regulamin oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie um.warszawa.pl/sdd

Więcej informacji można uzyskać: 

- mailowo: naukowa@um.warszawa.pl

- telefonicznie: 22 443 01 76, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.


Informacje na temat współpracy Warszawy i sektora nauki: um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/naukowa-warszawa