Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Rekordowe środki na warszawskie ekodotacje - Strona 2

Warszawa pomaga również usuwać azbest i likwidować szamba
W 2018 roku dofinansowywane będą również prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy stolicy, przy wsparciu finansowym stolicy, zamierzają zrealizować 64 takie projekty. Łączna kwota wsparcia dla tych prac to ponad 1 mln złotych.

Miejskie wsparcie otrzymają również inwestycje związane z likwidacją zbiorników bezodpływowych z jednoczesnym przyłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W tym roku szamba zostaną zlikwidowane na 646 posesjach. Warszawa wesprze realizację tych prac kwotą ponad 1,9 mln złotych.

Ekodotacje w liczbach

Na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, na podstawie Uchwały nr XXXVIII/975/2016 z 15 grudnia 2016 r., w naborze 2017/2018:

Nazwa zadania Liczba wniosków Kwota dofinansowania
modernizacja kotłowni 416 4 018 910 zł
likwidacja zbiorników bezodpływowych
i budowa przyłącza kanalizacyjnego
646 1 938 000 zł
usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest
64 1 047 848 zł
wykorzystanie lokalnych źródeł
energii odnawialnej
785 10 745 211 zł
Razem 1911 17 749 969 zł

Dotacje na inwestycje ekologiczne dla jednostek m.st. Warszawy udzielane są na podstawie odrębnych przepisów – Zarządzenia nr 1267/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 lipca 2011 r.

Ubiegłoroczne dotacje
W 2017 roku Miasto Warszawa w formie ekodotacji wypłaciło mieszkańcom blisko 11,1 mln złotych. Środki te wsparły realizację 1460 inwestycji. 279 z nich związanych było z likwidacją pieców opalanych węglem, 546 z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii, a 569 projektów dotyczyło likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo środki te posłużyły usunięciu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest. Przeprowadzono 66 takich inwestycji, co pozwoliło usunąć azbest z 78 nieruchomości. Więcej informacji o ekodotacjach wypłaconych w ubiegłym roku tutaj.

Dotacje dostępne od lat
W latach 2007-2017 z programu dotacyjnego skorzystało prawie 7 tysięcy gospodarstw domowych. W tym czasie ponad 13,7 mln złotych przeznaczono na dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych (4612 dotacje), a ponad 5,5 mln złotych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (490 dotacje).

Od 2012 roku w stolicy prowadzony jest również program dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii. Dotychczas udzielono na ten cel 980 dotacji, z czego w ubiegłym roku 546. Łączna kwota dotacji na ten cel przekroczyła 12,7 mln zł.