Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Prezydent Warszawy powołał sztab kryzysowy

opublikowany: środa, 6. marca 2019 - 15:47, Magdalena Łań

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, powołał sztab kryzysowy w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Planowany strajk to wynik fiaska rozmów Ministerstwa Edukacji Narodowej z oświatowcami.


- Szanujemy i rozumiemy postulaty nauczycieli. Niestety, rząd nie traktuje ich poważnie, dlatego mamy obecnie sytuację, że do sporu zbiorowego przystąpiło 80 procent placówek oświatowych. Jeśli strajk nauczycieli je obejmie, to bez opieki pozostanie ponad 200 tysięcy dzieci i młodzieży. Podkreślam, naszym priorytetem jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa warszawskim przedszkolakom i uczniom. To ogromne wyzwanie logistyczne. Musimy pomóc rodzicom – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Zadaniem zespołu jest przygotowanie logistyczne do sytuacji kryzysowej, monitorowanie i reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w czasie prowadzenia akcji strajkowej nauczycieli. Zespół składa się z przedstawicieli zarządów dzielnic oraz dyrektorów miejskich biur: Edukacji, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Pomocy i Projektów Społecznych, Sportu i Rekreacji, Kultury, Polityki Mobilności i Transportu, Centrum Komunikacji Społecznej, Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

Sztab składa się z wielu biur, ponieważ będą rozpatrywane różne scenariusze działań. Sytuacja będzie dynamiczna i rozwiązania będą do niej dostosowywane. I tak przykładowo, musimy przygotować autobusy przewożące dzieci pomiędzy szkołami. Sprawdzimy dostępność miejskich instytucji kultury oraz ośrodków sportu i rekreacji, jako miejsc, które mogłyby zorganizować dzieciom opiekę. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa starszym uczniom, jeśli lekcje będą odwołane. To wiąże się z liczniejszymi patrolami strażników miejskich na ulicach. W piątek, 15 marca, na posiedzeniu sztabu będą przedstawione pierwsze sprawozdania, w jaki sposób zaplanować opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Gotowość pomocy i wsparcia zgłosili także przedstawiciele miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. edukacji, zrzeszającej organizacje pozarządowe.