Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Porozmawiajmy o nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim

opublikowany: poniedziałek, 30. września 2013 - 13:21, Rafał Motyl

We wtorek, 1 października, odbędzie się piąta z kolei debata w cyklu Warszawa 2.0. Tym razem zapraszamy na spotkanie „Warszawa Obywatelska”. Debata rozpocznie się o godzinie 17.00 w lokalu „Państwomiasto", ul. Andersa 29.


Dyskusja będzie dotyczyć tego, jak obywatele mogą włączać się w proces zarządzania miastem, o tym, czy wprowadzenie budżetu partycypacyjnego zachęci mieszkańców do aktywności lokalnej. W trakcie spotkania będzie mowa o już funkcjonujących narzędziach umożliwiających aktywność obywatelską i partycypację – komisjach dialogu społecznego, konsultacjach z mieszkańcami, radach osiedli oraz o nowych narzędziach w stolicy, takich jak planowanie partycypacyjne, inicjatywa lokalna oraz budżet partycypacyjny.

Udział w debacie wezmą: Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy, Paweł Ciacek – „Państwomiasto" oraz Prezes Zarządu Fundacji Projekt: Polska, Jakub Wygnański – Prezes Zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Jarosław Makowski - dyrektor Instytutu Obywatelskiego oraz zgromadzeni goście – mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i eksperci działający w obszarze partycypacji, liderzy opinii.

 

Cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” zakłada realizację następujących spotkań:

10 września - Budżet partycypacyjny w Warszawie – jak współtworzyć budżet obywatelski wraz z mieszkańcami? (podsumowanie)
16 września - Polityka rodzinna - jak tworzyć warunki dla rodzin z dziećmi?
20 września - W którą stronę zmierzają miasta na świecie? Jak wykorzystać miejską przestrzeń do inspiracji/innowacji/kreacji? - TEDxCity 2.0 (podsumowanie)
25 września - Rewitalizacja - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic? (podsumowanie)
1 października - Warszawa obywatelska - jak budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie?
8 października - Tożsamość Warszawy - jaką Warszawę chcielibyśmy pokochać? (podsumowanie)
22 października - Raport z realizacji strategii rozwoju Warszawy - w jakim jesteśmy miejscu? (podsumowanie)
29 października - Wpłyń na Wisłę - przyjdź na brzeg (podsumowanie)
6 listopada - Ludzki wymiar miasta - jakie powinno być miasto dla ludzi?
14 listopada - Jak rozmawiac o zieleni?
19 listopada - Skojarz z Warszawą, dodaj do ulubionych! Kontynuacja debaty o tożsamości stolicy (podsumowanie)
28 listopada - Czy Warszawa może stać się „co-working hot spot? w ramach Warszawskich Dni Przestrzeni Twórczej Współpracy
- Przestrzeń miejska – 10 miejsc, które chciałabym/chciałbym zmienić w Warszawie (data debaty zostanie podana w późniejszym terminie)

List Prezydent m.st. Warszawy do organizacji pozarządowych