Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Podsumowano projekt „Młody fachowiec – warsztaty budowlane”

opublikowany: czwartek, 21. listopada 2013 - 12:43, Rafał Motyl
Uczniowie biorący udział w programie "Młody fachowiec" opowiedzieli o umiejętnościach zdobytych podczas praktyk w firmach budowlanych, fot. T. Demiańczuk fot. Uczniowie biorący udział w programie "Młody fachowiec" opowiedzieli o umiejętnościach zdobytych podczas praktyk w firmach budowlanych, fot. T. Demiańczuk

W Technikum Architektoniczno-Budowlanym (ul. Przyrynek 9), uroczyście podsumowano projekt „Młody fachowiec – warsztaty budowlane”, realizowany w trzech stołecznych szkołach zawodowych.


Na spotkaniu podsumowującym, w którym udział wzięli m.in. wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, przedstawiciele Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, a także reprezentanci Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz firm z branży budowlanej podkreślano jak istotną rolę w kształceniu fachowców odgrywa praktyka zawodowa.

Uczniowie ze szkół biorących udział w programie chwalili sobie możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej na prawdziwych budowach. Doświadczenie zdobyte w ramach praktyk, w firmach budowlanych, jest  bezcenną wiedzą każdego młodego adepta sztuki murarskiej. Dzięki nabytym w projekcie „Młody fachowiec” umiejętnościom absolwenci techników, mają szansę na łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy w wyuczonym zawodzie.

Projekt „Młody fachowiec – warsztaty budowlane” napisano i wdrożono z myślą o podniesieniu jakości kształcenia zawodowego w taki sposób, aby spełniało ono oczekiwania uczniów oraz pracodawców z branży budowlanej i jak najlepiej przygotowywało młodzież do zawodu. Projekt był realizowany przez stołeczny ratusz w partnerstwie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i trwał od grudnia 2011 roku do listopada 2013 roku. Jego wartość to ponad 1,1 mln zł.

W tym czasie odbyło się osiemnaście pięciodniowych cykli szkoleniowych, w których uczestniczyła młodzież z trzech warszawskich szkół: Technikum Budowlanego nr 1 (149 uczniów - 12 kobiet i 137 mężczyzn), Technikum Budowlanego nr 5 (113 uczniów - 33 kobiety i 80 mężczyzn), Technikum Architektoniczno – Budowlanego (260 uczniów - 108 kobiet i 152 mężczyzn). Łącznie dla 522 uczniów odbyło się 648 godzin zajęć. Były to szkolenia i wykłady teoretyczne prowadzone przez specjalistów oraz praktyki w Centrum Kształcenia Praktycznego i w PERI Polska Sp. z o.o.

-Wykłady i zajęcia praktyczne zostały spełniły oczekiwania uczniów. – mówi Mieczysława Nowotniak, wicedyrektorka stołecznego Biura Edukacji - Młodzi ludzie mieli bardzo dobrą okazję poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej, doskonalenia umiejętności praktycznych oraz zdobycia doświadczenia, a przez to podniesienia swoich kwalifikacji, tak bardzo potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej. Opinię tę potwierdzają zarówno uczniowie jak i dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Od 2007 r. Miasto st. Warszawa prowadzi działania mające na celu poprawę jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Dzięki zawartym przez miasto porozumieniom, a także współpracy z pracodawcami prowadzonej bezpośrednio przez szkoły zawodowe (około 30 porozumień dwustronnych) poprawiła się organizacja praktyk – odbywają się one w zakładach, firmy pomagają w wyposażaniu pracowni zawodowych, fundują stypendia dla uczniów oraz organizują doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Istotnymi efektami porozumień jest również wspólna realizacja projektów współfinansowanych z UE. Aby dostosować ofertę szkół do potrzeb rynku pracy oraz poprawić atrakcyjność kształcenia zawodowego w stołecznych szkołach wprowadzane są również nowe zawody.