Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Podsumowanie 2020: mniej gubimy, ale najwięcej telefonów

opublikowany: czwartek, 14. stycznia 2021 - 11:55, Paweł Olek

W 2020 r. w stołecznym Biurze Rzeczy Znalezionych przyjęto na przechowanie 6200 rzeczy, a rok wcześniej było ich 9800. Warszawiacy gubili głównie dokumenty, telefony, zegarki i elektronikę.


Na ul. Dzielną 15, gdzie znajduje się stołeczne Biuro Rzeczy Znalezionych przyniesiono w ubiegłym roku m.in. 327 telefonów, 206 zegarków, 48 tabletów, 37 rowerów, 26 laptopów, 15 czytników e-booków oraz 7 aparatów fotograficznych. Na przechowanie trafiło też 19 łańcuszków, 12 pierścionków i 8 obrączek znalezionych na terenie miasta.

Przedmioty dostarczane są przede wszystkim przez instytucje, takie jak policja, straż miejska, Metro Warszawskie, Lotnisko Chopina, Centrum Nauki Kopernik, stołeczne kina czy centra handlowe.

Znalezione rzeczy czekają na właściciela 2 lata  

7 proc. rzeczy znalazło właściciela

Pracownicy biura poszukują właścicieli przedmiotów i starają się ich zidentyfikować. Dzwonią pod numery telefonów, znajdujące się na wizytówkach pozostawionych w teczkach i dokumentach oraz ostatnio wybierane numery w telefonach komórkowych lub kontaktują się drogą mailową (o ile jest to możliwe i urządzenie nie zostało zablokowane). W przypadku rzeczy, które nie zawierają dokumentów lub jakichkolwiek danych kontaktowych, do właścicieli wraca rocznie zaledwie około 7 proc. rzeczy.

Rzeczy są przechowywane przez dwa lata od dnia znalezienia. Po tym terminie prawo własności przechodzi na znalazcę, o ile odbierze rzecz w terminie 21 dni. W przypadku nieodebrania rzeczy ich właścicielem staje się na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych m.st. Warszawa.

Rzeczy te są nieodpłatnie przekazywane komórkom organizacyjnym Urzędu, jednostkom pomocniczym lub jednostkom organizacyjnym  m.st. Warszawy. W 2019 r. przekazano 661 rzeczy, w tym 57 aparatów fotograficznych, 34 czytników e-booków, 132 komputery, 77 rowerów, 105 telefonów komórkowych. Pozostałe nieodebrane rzeczy przeznaczone są do sprzedaży lub likwidacji, jeśli ich stan na to pozwala tzn. utraciły wartość użytkową, posiadają wady, uszkodzenia lub zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.

 

Najczęściej gubimy telefony komórkowe

Jak odebrać zagubione rzeczy?

Aby odebrać zagubione przedmioty w miejskim biurze przy ul. Dzielnej, należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. Kiedy jest to niemożliwe (np. obrączki, zegarka czy pierścionka) - konieczne będzie dokładne opisanie zguby, określenie jej cech szczególnych oraz wskazanie okoliczności i potencjalnego miejsca zagubienia. Należy także opłacić koszty przechowania i utrzymania rzeczy oraz poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru (jeśli występują to ok. 170 zł jako koszt publikacji ogłoszenia przy przedmiotach o znacznej wartości).

 

Gubimy również dokumenty, zegarki, biżuterię, a nawet instrumenty muzyczne

Gdzie szukać zguby?

Ogłoszenia na temat zagubionych przedmiotów publikowane są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. Informacje na temat godzin otwarcia Biura oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie:  bip.warszawa.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w Warszawie od 68 lat

Historia Biura

Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych zostało powołane do życia 68 lat temu przez Radę Narodową m.st. Warszawy. Obecnie znajduje się w strukturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy. Zasady jego funkcjonowania określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908 – j.t.) oraz regulamin działalności Biura Rzeczy Znalezionych ustalony Zarządzeniem nr 284/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 lutego 2017 r.