Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Podsumowanie 2020: działania Zarządu Oczyszczania Miasta na drogach

opublikowany: środa, 13. stycznia 2021 - 7:52, Marlena Salwowska

Zarząd Oczyszczania Miasta dba o czystość i bezpieczeństwo na warszawskich ulicach przez cały rok. Regularne porządki dotyczą 1300 km dróg, a Pogotowie Porządkowe w ubiegłym roku interweniowało aż 7 tys. razy.


Od wiosny do jesieni, gdy pozwala na to pogoda, regularnie jest sprzątanych 1300 km dróg i torowisk. Każda ulica jest czyszczona przynajmniej raz w tygodniu. Tam, gdzie jest taka potrzeba, a  także w miejscach reprezentacyjnych, sprzątanie odbywa się częściej. W minionym roku ulice zostały posprzątane średnio 45 razy. Pojazdy, które dbają o czystość jezdni, przejechały w sumie ok. 58 tys. kilometrów.

Dla czystości, zdrowia i bezpieczeństwa 

Sprzątanie ulic i torowisk jest ważne zarówno dla estetyki miasta, jak i bezpieczeństwa kierowców. Zamiatarki usuwają z jezdni błoto i mokre liście, na których łatwo o poślizg. Każde sprzątanie odbywa się na mokro, co pozwala ograniczać szkodliwe dla zdrowia kurzenie i pylenie.

Dezynfekcja miasta 

W wyjątkowych, pandemicznych okolicznościach 2020 roku oprócz systematycznego mycia prowadziliśmy również dezynfekcję ulic. Wiosną, a następnie jesienią, polewaczki zraszały wysoko ozonowaną wodą chodniki, przystanki i infrastrukturę porządkową przy ulicach. Na ozonowanych trasach znajdowały się węzły przesiadkowe, uczęszczane przystanki i  ciągi komunikacyjne, a także szpitale i przychodnie. Prace obejmowały ok. 400 km ulic tygodniowo. 

Drugie życie wody 

W minionym roku w ramach ekoporządków ulice Warszawy zostały umyte wodą z basenów. W akcji wzięło udział 5 warszawskich ośrodków sportowych, które zamiast zrzucać wodę do kanalizacji, oddawały ją do dyspozycji służb oczyszczania miasta. Aż 2,5 mln litrów wody wykorzystano do umycia 2000 km warszawskich ulic. Współpraca ma być kontynuowana również w tym roku.

Pogotowie Porządkowe ZOM do zadań specjalnych

Pogotowie Porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta sprząta pozostałości po kolizjach i wypadkach. Takich interwencji było w zeszłym roku 2,5 tys. Ekipy usuwają z jezdni szkło z rozbitych szyb i elementy karoserii, a także likwidują plamy po wycieku paliwa i oleju.  Przywrócenie ruchu na ulicy jest możliwe dopiero w momencie, gdy Pogotowie Porządkowe dokładnie wyczyści miejsce wypadku. Szybkie działanie Pogotowia przez całą dobę wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Zagubione ładunki

Pogotowie Porządkowe sprząta również z jezdni ładunki, które spadły z samochodów lub zostały celowo zostawione, na przykład podczas manifestacji. Takich interwencji w minionym roku było 3 tys. Wśród przedmiotów, które ekipy Pogotowia zabierały z jezdni, były zarówno potłuczone szyby, żwir, piasek i styropian, jak i warzywa, bele siana czy odzież.

Zapobieganie poślizgom

Dynamiczne tempo działania Pogotowia jest istotne zwłaszcza w sytuacjach, gdy z pojazdu wycieka olej, paliwo lub inna substancja, która może powodować zagrożenie poślizgiem. W zeszłym roku pogotowie usunęło plamy o łącznej powierzchni 190 tys. m2.

Bezpieczeństwo w mieście

Sygnał do wyjazdu Pogotowie Porządkowe otrzymuje z Zarządu Oczyszczania Miasta. To tam spływają meldunki od kontrolerów, którzy całodobowo monitorują miasto, a także od innych służb – Straży Miejskiej, policji czy miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pogotowie jest aktywne także podczas obchodów świąt państwowych, imprez masowych i sportowych. Jest obecne na miejscu manifestacji i protestów, aby w razie potrzeby szybko usunąć zanieczyszczenia z ulic.

Mieszkańcy Warszawy doceniają wysoki standard czystości i poziom prac porządkowych. W ostatnim badaniu Barometr Warszawski czystość w Warszawie dobrze ocenia aż 92proc. ankietowanych.