Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Podpisanie porozumienia ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie

opublikowany: piątek, 12. kwietnia 2019 - 13:48, Konrad Klimczak

W poniedziałek, 15 kwietnia, o godz. 13.00 (SGH, biblioteka, al. Niepodległości 162) zapraszamy przedstawicieli mediów na uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Miastem Stołecznym Warszawą i Szkołą Główną Handlową w Warszawie.


Porozumienie podpiszą: Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy oraz prof. Marek Rocki, Rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Porozumienie jest potwierdzeniem wcześniejszych inicjatyw i chęci kontynuowania działań na rzecz Warszawy. Otwiera drogę do kolejnych kontaktów, wspólnych projektów badawczych, ułatwi nawiązanie i koordynację współpracy z SGH, pozwoli lepiej wykorzystać potencjał naukowo-badawczy uczelni dla potrzeb stolicy. Współpraca dotyczy przede wszystkim: zrównoważonego rozwoju miasta, polityki przestrzennej i gospodarczej, nowoczesnych metod zarządzania oraz komunikacji między różnymi grupami interesariuszy.

Porozumienie zapowiada także powołanie wspólnej grupy roboczej, która wypracuje rekomendacje zmian przestrzennych terenu przed budynkiem głównym SGH oraz włączenia kampusu uczelni w system przestrzeni publicznej miasta.

Spotkanie przyniesie także nowe informacje na temat perspektyw rozwoju młodych naukowców–doktorantów w SGH i w całej Warszawie.

Uwaga! Zainteresowanych udziałem w uroczystości przedstawicieli mediów zapraszamy przed gmach biblioteki. Zbiórka o godzinie 12.45.

Zdjęcia