Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Pierwsze posiedzenie eksperckiej Rady Kobiet

opublikowany: czwartek, 27. czerwca 2019 - 10:47, Magdalena Łań
Rada Kobiet spotkała się po raz pierwszy. Fot. R.Motyl fot. Rada Kobiet spotkała się po raz pierwszy. Fot. R.Motyl

27 czerwca po raz pierwszy spotkały się ekspertki Rady Kobiet przy prezydencie m.st. Warszawy. Na spotkaniu uzgodniono sposób pracy, wstępnie rozmawiano o najważniejszych i najpilniejszych wyzwaniach.


Uczestniczki spotkania zgodziły się, że w pierwszej kolejności należy zająć się problemem przemocy wobec kobiet, nierównością płac kobiet i mężczyzn, a także bezpieczeństwem zdrowotnym. Z  uznaniem przyjęły zapewnienia o ścisłej współpracy z pełnomocniczką ds. kobiet Katarzyną Wilkołaską – Żuromską. Pełnomocniczka rozpocznie pracę w lipcu. Działając w strukturach miasta będzie dużym wsparciem przy realizacji działań zgłoszonych przez Radę.

- "Warszawa dla kobiet" to był pierwszy ogłoszony w kampanii wyborczej pakiet programowy. Działając w różnych obszarach kładziemy bardzo duży nacisk na wyrównywanie szans i poważne, systemowe rozwiązywanie problemów - podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy

W skład Rady Kobiet przy prezydencie m.st. Warszawy wchodzą: Renata Durda, prof. Małgorzata Fuszara, prof. Teresa Jackowska, Krystyna Kacpura, Anna Karaszewska, dr Elżbieta Korolczuk, Olga Kozierowska, Krystyna Lewkowicz, Urszula Nowakowska, Alicja Pacewicz, dr Ewa Rumińska-Zimny, Monika Sajkowska i  prof. Magdalena Środa. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie miejskich działań pod względem potrzeb kobiet, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia w zakresie płci, wyznania, narodowości i niepełnosprawności.

Na kolejnym spotkaniu Rada Kobiet ma wybrać swoje władze, przedstawione zostaną także propozycje projektów do realizacji.