Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Ostatni tydzień na zgłoszenia do plebiscytu sportowego

opublikowany: piątek, 8. listopada 2019 - 9:48, Konrad Klimczak
XX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy XX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy

Tylko do piątku, 15 listopada, stowarzyszenia kultury fizycznej działające w Warszawie mogą nadsyłać kandydatury w XX Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy.


Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy, a także wyróżnienie zawodników, którzy sławili stolicę na arenach Europy i świata. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Sportowa Impreza Roku oraz Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku.

Laureaci w kategoriach „Najpopularniejszy Sportowiec Roku”, „Sportowa Impreza Roku” oraz „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku” zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów, które będzie trwało od 2 grudnia br. do 2 stycznia 2020 r. Wyboru zwycięzców w pozostałych kategoriach dokona Kapituła Plebiscytu.

Zgłoszeń kandydatur do wszystkich kategorii mogą dokonywać właściwe polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie oraz właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, inne osoby prawne lub fizyczne, organizatorzy imprez sportowych, jak również Prezydent m.st. Warszawy z własnej inicjatywy.

Pretendenci do tytułów „Najlepszy Sportowiec Roku” oraz „Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku” w mijającym roku musieli osiągnąć sukces na zawodach rangi mistrzostw świata, mistrzostw Europy lub pucharów świata.

Uprawnione podmioty mogą zgłaszać aplikacje również w kategoriach: „Trener Roku” - którego podopieczni w 2019 r. osiągali sukcesy podczas ww. wydarzeń sportowych, „Sportowa Impreza Roku” -  imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane w 2019 r. na terenie m.st. Warszawy oraz „Sportowa Osobowość Roku” - kandydat, którego postawa sportowa zasługuje na szczególne wyróżnienie zarówno za jednorazową postawę w danym roku kalendarzowym oraz za całokształt działalności na rzecz warszawskiego sportu. Do kategorii „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku” mogą zostać zgłoszone drużyny gier zespołowych klubów sportowych z siedzibą w Warszawie.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2019 roku odbędzie się na początku 2020 roku podczas Gali Mistrzów Sportu Warszawy w hali widowiskowo-sportowej „Arena Ursynów”.

Zgłoszeń kandydatów do poszczególnych kategorii Plebiscytu można dokonywać w formie elektronicznej na adres plebiscyt@um.warszawa.pl lub papierowej na adres Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy (pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa – decyduje data wpływu dokumentów do biura). Aplikacje powinny być nadesłane na właściwych formularzach (zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy) do 15 listopada. Formularze można pobrać ze strony internetowej plebiscytu.

Stowarzyszenia proszone są również o dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku zawodnika/trenera lub zdjęcia z imprezy, które będzie wykorzystane do celów promocyjnych związanych z organizacją XX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2019 roku.

Organizatorami Plebiscytu są Miasto Stołeczne Warszawa, Stołeczna Estrada oraz Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.