Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Oświadczenie ws. postanowienia WSA

opublikowany: piątek, 19. stycznia 2018 - 10:27, Konrad Klimczak

Postanowieniem z 11 stycznia 2018 r. sygn.: I SA/Wa 1866/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, odrzucił skargę Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji weryfikacyjnej z 30 sierpnia 2017 r. sygn. R 10/17 w przedmiocie nałożenia grzywny.


Sąd nie badał merytorycznie zasadności nałożenia grzywny przez komisję, lecz odrzucił skargę ze względów formalnych uznając, że grzywna została nałożona na Hannę Gronkiewicz-Waltz, a nie na Prezydenta m.st. Warszawy.

Skarga została złożona przez Prezydenta m.st. Warszawy z uwagi na fakt, że przewodniczący komisji Patryk Jaki ogłosił na rozprawie o nałożeniu grzywny na „Prezydenta Hannę Gronkiewicz-Waltz”, jak również wobec tego, że postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi Prezydenta m.st. Warszawy, a nie Hannie Gronkiewicz–Waltz.

W tej sytuacji komisja powinna naprawić swój błąd i prawidłowo doręczyć postanowienie o ukaraniu grzywną właściwemu adresatowi. Dopiero z chwilą doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem dla Hanny Gronkiewicz-Waltz rozpocznie się bieg terminu na złożenie skargi do sądu administracyjnego, której wniesienie pozwoli sądowi administracyjnemu na dokonanie merytorycznej oceny zasadności nałożenia grzywny.