Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nowy pawilon medyczny - wmurowanie kamienia węgielnego

opublikowany: środa, 8. stycznia 2020 - 9:41, Magdalena Łań

W czwartek, 9 stycznia, o godz. 13.00 (Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze, ul. Mehoffera 72/74) zapraszamy przedstawicieli mediów na wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy pawilon medyczny. Udział w wydarzeniu weźmie Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.


Głównym celem Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego (SCOL) jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych i opieka długoterminowa, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów, głównie seniorów, niewymagających hospitalizacji. Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych.
Pracownicy SCOL to zespół wysokiej klasy specjalistów – lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów i terapeutów zajęciowych. Wspomaga ich wykwalifikowana grupa opiekunów medycznych i personel pomocniczy.

Od lipca 2018 w SCOL przy ul. Mehoffera działa bezpłatny Dzienny Dom Opieki Medycznej.
W skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego utworzonego w 2013 roku wchodzą trzy placówki:
1.    Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74
2.    Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Szubińskiej 4
3.    Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Olchy 8.
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze jest największą placówką tego typu w Warszawie i na Mazowszu. Obecnie może przyjąć 730 pacjentów.