Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

opublikowany: środa, 8. czerwca 2016 - 13:31, Tomasz Demiańczuk
R. Motyl fot. R. Motyl
Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

E-usługi, długopis cyfrowy i opaska monitorująca funkcje życiowe – to nowoczesne rozwiązania testowane w Domu Pomocy Społecznej „Syrena”. Testy są ważnym elementem wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Warszawie.


Dzięki nowym technologiom nie tylko poprawi się jakość usług opiekuńczych, ale również będzie możliwa większa samodzielność mieszkańców domów pomocy społecznej, a w dalszej perspektywie starszych osób mieszkających we własnych domach – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy podczas spotkania w Domu Pomocy Społecznej „Syrena”.

W ramach informatyzacji i modernizacji domów pomocy społecznej testowane są trzy nowoczesne technologie: 

  1. system e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej (e-usługi),
  2. długopis cyfrowy
  3. opaska monitorująca funkcje życiowe i czujnik upadku.

E-dokumentacja i e-usługi
Dzięki temu programowi domy pomocy społecznej mogą lepiej dopasować usługi świadczone mieszkańcom. System ten pozwala na efektywniejsze tworzenie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca oraz harmonogramów pracy pracowników (lepsze zarządzanie czasem). W Domu Pomocy Społecznej „Syrena” testowane są różne systemy umożliwiające zarządzanie domem pomocy społecznej. Docelowo, zintegrowane systemy zostaną wdrożone we wszystkich miejskich domach pomocy społecznej.

Opaska monitorująca podstawowe funkcje życiowe
W DPS „Syrena” testowane są również opaski, które nosi 10 mieszkańców. Docelowo narzędzie to mogłoby być zintegrowane z systemem dokumentacji, co umożliwi ich lepszą analizę. Opaska monitoruje temperaturę skóry, mierzy rytm serca, automatycznie przesyła informację o upadku i ewentualnej utracie przytomności do osoby opiekującej się. Urządzenie wskazuje obszar, w którym znajduje się użytkownik. Dodatkowo, opaska ma funkcję przypominającą o konieczności zażycia leków.

E-dokumentacja dzięki długopisom cyfrowym
Kolejne testowane urządzenie to długopis cyfrowy, który wygląda i pisze jak długopis tradycyjny, ale informacja jest automatycznie przenoszona do komputera. W ramach programu testowego zostały stworzone dedykowane formularze dla domu pomocy społecznej. System ten sprawdza się w przypadkach, gdy pracownik nie ma łatwego dostępu do komputera lub tabletu, np. jest w mieszkaniu osoby, której świadczone są usługi opiekuńcze.

Testowanie technologii dla projektu e-opieka
W Warszawie ponad 450 tys. osób ma powyżej 60 lat. Już teraz seniorzy stanowią 26% mieszkańców. Stolica jest miastem, w którym mimo stałego napływu ludności, systematycznie zwiększa się liczba i udział osób starszych w ogólnej liczbie mieszkańców.
Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych. Z jednej strony będzie to podniesienie jakości usług, z drugiej – da to szansę na wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania seniorów. System e-opieki będzie się składał z:

  • Centrum Zarządzania świadczącego podopiecznym teleusługi;
  • urządzeń umożliwiających podopiecznym kontakt z Centrum Zarządzania: m.in. przycisk SOS, telefon komórkowy, czytniki parametrów życiowych;
  • sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym.

Po zakończeniu testów rozpocznie się pierwszy etap projektu e-opieki.
I etap: Zaprojektowanie i budowa systemu wsparcia usług opiekuńczych w oparciu o rozwiązania teleinformatyczne oraz przetestowanie w wybranych domach pomocy społecznej.

II etap: Wdrożenie systemu wśród osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Seniorzy w stolicy
W 2014 r. w Warszawie mieszkało 452,5 tys. osób powyżej 60 lat – to 26% ogółu mieszkańców. 65-letnie kobiety będą średnio żyły 85 lat, a mężczyźni z tego samego rocznika - 82 lata. 65-letni warszawiacy będą żyli dłużej niż ich statystyczni rówieśnicy z Mazowsza i kraju; odpowiednio o 1 rok i 1,5 roku. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w Warszawie w 2050 r. liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie w stosunku do 2014 roku o 105,7 tys., tj. o 22%. Prognozowany trend wskazuje na potrzebę podejmowania działań nakierowanych na zapewnienie godnego życia warszawskim seniorom.

W Warszawie jest 19 domów pomocy społecznej, w tym 5 prowadzonych przez podmioty niepubliczne w ramach umów zawartych z Urzędem m.st. Warszawy. Miasto ma również porozumienia z powiatami, które przyjmują warszawiaków. W 2015 r. m.st. Warszawa na funkcjonowanie i pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w stolicy i poza nią przeznaczyło łącznie blisko 115 mln zł. Miasto zapewnia pobyt w tych placówkach 2834 osobom.