Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nowi odbiorcy odpadów komunalnych reagują na zgłoszenia

opublikowany: czwartek, 11. lipca 2019 - 15:14, Magdalena Łań
Nowi odbiorcy odpadów komunalnych reagują na zgłoszenia fot. Nowi odbiorcy odpadów komunalnych reagują na zgłoszenia

Od 1 lipca weszły w życie nowe umowy na odbiór odpadów. Na Białołęce, Bielanach, Targówku i Żoliborzu nowi operatorzy dostosowują harmonogramy i reagują na zgłoszenia mieszkańców. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 na bieżąco przekazuje wszystkie reklamacje do wykonawców.


–  W czterech dzielnicach Warszawy pojawili się nowi operatorzy i przez pierwsze dni lipca dostosowują odbiory i harmonogramy do wpływających zgłoszeń. Taka sytuacja jest naturalna przy zmianie operatora i nie powinna potrwać dłużej niż kilkanaście dni. Jeżeli reklamacja jest kierowana poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 i zawiera adres, możemy reagować i śledzić jej realizację. Wszyscy operatorzy są zobowiązani do odbioru odpadów – powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. –   Wczoraj osobiście odwiedziłem Białołękę, Targówek i Bielany, przyjechałem pod adresy wskazane przez mieszkańców w korespondencji, która do mnie trafia. Spod wielu punktów odpady zostały odebrane zgodnie z harmonogramem lub w trybie interwencyjnym. W kilku miejscach znajdują się wciąż nieodebrane odpady surowcowe - zobowiązaliśmy firmy, aby odebrać je w ciągu najbliższych dni – dodał wiceprezydent stolicy.

Od 1 lipca weszły w życie nowe umowy na odbiór odpadów. Na Białołęce i Targówku usługi świadczy  konsorcjum firm Partner sp. z o.o., PARTNER Dariusz Apelski i JARPER sp. z o.o, a Bielany i Żoliborz obsługuje BYŚ Wojciech Byśkiniewicz. Podwyższona liczba zgłoszeń dotyczących przepełnienia pojemników dotyczy tylko czterech z osiemnastu dzielnic. Tymczasowa sytuacja wynika z nakładających się harmonogramów, ale też stwierdzamy nieprawidłowe składowanie odpadów – niektórzy mieszkańcy zostawiają we frakcji „Zmieszane” m.in. meble, drzwi, które powinny być pozostawione w miejscu na odpady wielkogabarytowe lub są to odpady budowlane.

Wszystkie odbiory są systematycznie rejestrowane, a reklamacje dotyczą kilku procent wszystkich punktów odbioru odpadów na terenie Warszawy. Po 15 lipca będzie można ocenić, czy firmy wywiązują się rzetelnie z umowy. Obecnie nowi operatorzy często weryfikują nowe trasy i dostosowują je do potrzeb mieszkańców.

Zawieranie umów z nowymi podmiotami nie wynika z intencji gmin, tylko jest spowodowane nowelizacją przepisów w 2016 r. Pomimo unijnych regulacji w tym zakresie, wprowadzone przez Sejm RP zmiany odebrały Warszawie elastyczność w wyborze wykonawców, a zwłaszcza uniemożliwiły powierzenie tej usługi przedsiębiorstwu komunalnemu. W efekcie zmiana operatorów usługi w zakresie odbioru odpadów zawsze będzie generowała okresowe uciążliwości dla mieszkańców.

Obecnie w stolicy obowiązuje 5-pojemnikowy system selektywnej zbiórki odpadów. Zgodnie z harmonogramami w pewnych dniach operator może odebrać jeden lub dwa rodzaje surowca, np. papier i szkło. Właśnie dlatego firmy współpracujące z miastem przesłały przed 1 lipca dokładny spis z terminami wywozu poszczególnych frakcji, który mogą sprawdzić mieszkańcy.

– Na bieżąco reagujemy na sytuację. Wysłałem stanowisko Warszawy w sprawie kuriozalnych zmian dotyczących przepisów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Minister Środowiska już nawet nie kryje, że po raz kolejny ustawa idzie w kierunku zgodnym z interesem firm odpadowych - za co finalnie będą płacić mieszkańcy. Sygnalizowaliśmy ten problem wcześniej z przedstawicielami Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. Kilkanaście organizacji ekologicznych dało poparcie naszym propozycjom, które odrzucił rząd Prawa i Sprawiedliwości podkreślił Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Mieszkańcy stolicy od 1 stycznia 2019 r. mają zagwarantowany odbiór odpadów.

Priorytetem dla stołecznego ratusza jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów. W Warszawie od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje 5-frakcyjny system odbioru odpadów, który jest w pełni zbieżny z rozporządzeniem ministra środowiska i narzucony tym przepisem do wprowadzenia przez miasto. W tym systemie najważniejsze jest to, aby jak najmniej odpadów wrzucać do czarnego pojemnika (tu powinny trafiać tyko odpady resztkowe). Odpady surowcowe, takie jak papier należy wyrzucać do niebieskiego lub oznaczonego odpowiednio pojemnika, tworzywa sztuczne i metale odpowiednio do pojemnika żółtego, szkło do pojemnika zielonego, do pojemnika brązowego bio.

Jak właściwie segregować odpady?
W 2019 r. ruszyła miejska kampania, która zachęca do segregowania odpadów i podpowiada jak należy to robić właściwie. Każdy mieszkaniec ma dostęp do informacji: w swoim urzędzie dzielnicy, komunikacji miejskiej, prasie dzielnicowej, mediach społecznościowych. Zachęcamy mieszkańców, zarządców nieruchomości do pobierania i wydruku materiałów informacyjnych.

Kompendium wiedzy o właściwej segregacji jest dostępne na stronie www.czysta.um.warszawa.pl. Zachęcamy również do śledzenia porad w mediach społecznościowych (#RadyNaOdpady; #SegregujNa5).

Wprowadzenie nowego systemu jest ściśle monitorowane. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu miasta prosimy zgłaszać poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (stronę internetową, aplikację mobilną lub telefon).