Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy - nominacje

opublikowany: piątek, 18. października 2019 - 8:56, Konrad Klimczak

Jury wybrało spośród 61 nadesłanych książek 10 tytułów nominowanych do tytułu Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. W tym roku wśród wyróżnionych książek poświęconych najnowszej historii Polski widoczny jest różnorodny przekrój gatunkowy i tematyczny.


- Dzięki staraniom warszawskiego samorządu, Nagroda Historyczna m.st. Warszawy dołączyła do grona miejskich nagród literackich. Nagradzamy twórców w różnorodnych gatunkach literackich. Nie mieliśmy jednak dotychczas wśród nich takiej nagrody, która wyróżniałaby najlepsze książki historyczne opisujące współczesną historię Polski. Jest to o tyle ważne, że w mieście tak ciężko doświadczonym przez historię, pielęgnowanie pamięci historycznej i dziedzictwa kulturowego ma fundamentalne znaczenie w budowaniu tożsamości naszej wspólnoty. Dzięki takim projektom uświadamiamy sobie, że historii nie można zakłamywać czy też – wedle doraźnych potrzeb – pisać na nowo – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Na liście znalazły się książki reporterskie, korzystające z relacji naocznych świadków, publicystyczne, które splatają wiedzę naukową z polemiczną pasją, oraz akademickie, które kompleksowo i na chłodno podejmują rozrachunek z przeszłością. Nie zabrakło książek łączących warsztat historyka z innymi perspektywami: etnograficzną czy politologiczną. Na dodatek autorzy i autorki nominowanych książek odnoszą się do spraw, które są przedmiotem bieżących dyskusji. Znajdziemy tutaj publikacje o radykalnym nacjonalizmie, stosunkach polsko-niemieckich, relacjach między Polakami a Żydami oraz Polakami i Ukraińcami, polityce zagranicznej rodzącej się III RP czy powojennej odbudowie Warszawy. Jest co czytać i o co się spierać.

Jury nominowało do Nagrody dziesięć tytułów:

  • Anna Bikont, Helena Łuczywo, Jacek, Agora/Czarne,
  • Urszula Glensk, Hirszfeldowie. Zrozumieć krew, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas,
  • Paweł Kowal, Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, Kolegium Europy Wschodniej/Instytut Studiów Politycznych PAN,
  • Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas,
  • Katarzyna Person, Policjanci. Wizerunek żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim, Żydowski Instytut Historyczny,
  • Radosław Ptaszyński, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Znak,
  • Szymon Rudnicki, Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny, Aspra,
  • Andrzej Skalimowski, Sigalin. Towarzysz odbudowy, Czarne,
  • Joanna Tokarska-Bakir, Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, Czarna Owca,
  • Anna Wolff-Powęska, Polacy-Niemcy. Sąsiedzi pod specjalnym nadzorem, Wydawnictwo Poznańskie.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady Miasta Warszawy, jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 roku za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski. To jedna z najważniejszych nagród historycznych w kraju, a jej laureatami byli m.in. Timothy Snyder, Karol Modzelewski, a w ubiegłym roku Jerzy Kochanowski. Jury pod przewodnictwem prof. Andrzeja Friszkego nagradza publikacje podejmujące tematy, które frapują nie tylko naukowców i miłośników historii. Pogłębiona refleksja nad najnowszą historią Polski pozwala bowiem zrozumieć również bieżącą rzeczywistość i światopoglądowe spory, które toczymy do dziś.

Nagroda jest także uczczeniem pamięci Kazimierza Moczarskiego, dziennikarza i prawnika, demokraty i żołnierza Armii Krajowej, po wojnie przez 11 lat więzionego przez komunistów. Był autorem „Rozmów z katem”, niezwykłego zapisu rozmów z Jürgenem Stroopem, likwidatorem warszawskiego getta, z którym dzielił jedną celę więzienia na warszawskim Mokotowie.

Laureata Nagrody poznamy 9 grudnia

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie, w którego murach znalazła schronienie spuścizna Kazimierza Moczarskiego. Autor lub autorka najlepszej książki otrzyma 50 tysięcy złotych oraz statuetkę - replikę temperówki patrona Nagrody.

Fundator i organizator: miasto stołeczne Warszawa

Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich

Patron medialny: Gazeta Wyborcza

Partner gali: Biblioteka Narodowa

Więcej informacji o Nagrodzie na stronie oraz na stronie DSH