Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nabór uzupełniający na ławników

opublikowany: poniedziałek, 3. lutego 2020 - 8:58, Magdalena Łań

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. Nabór będzie prowadzony do 28 lutego 2020 roku.” Poniżej wymagane dokumenty.


Pliki do ściągnięcia

  1. Ogłoszenie (plik: nu1_2020-2023_ogloszenie.doc, rozmiar pliku: 44 KB)
  2. Informacja (plik: nu1_2020-2023_informacja_.doc, rozmiar pliku: 46 KB)
  3. Zdjęcia (plik: nu1_2020-2023_informacja_nt_zdjec.doc, rozmiar pliku: 73.5 KB)
  4. Karta zgłoszenia (plik: nu1_2020-2023_karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.doc, rozmiar pliku: 57 KB)
  5. Klauzula informacyjna (plik: nu1_2020-2023_klauzula_informacyjna_.doc, rozmiar pliku: 88.5 KB)
  6. Lista osób zgłaszających kandydata (plik: nu1_2020-2023_lista_osob_zglaszajacych_kandydata.doc, rozmiar pliku: 115.5 KB)
  7. Oświadczene - postępowanie o przestępstwo (plik: nu1_2020-2023_oswiadczenie_kandydata_-_postepowanie_o_przestepstwo.doc, rozmiar pliku: 26 KB)
  8. Oświadczenie - władza rodzicielska (plik: nu1_2020-2023_oswiadczenie_kandydata_-_wladza_rodzicielska.doc, rozmiar pliku: 26.5 KB)
  9. Zaświadczenie lekarskie (plik: nu1_2020-2023_zaswiadczenie_lekarskie.doc, rozmiar pliku: 35 KB)