Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nabór kandydatów na ławników

opublikowany: poniedziałek, 3. czerwca 2019 - 11:41, Magdalena Łań

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2020-2023. Zgłoszenia będą przyjmowane będą do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 16.00


Pod spodem znajdują się niezbędne formularze do wypełnienia i potrzebne informacje.

Pliki do ściągnięcia

  1. Informacja nt. zdjęć (plik: ng_2020-2023_informacja_nt_zdjec.doc, rozmiar pliku: 73.5 KB)
  2. Informacja o naborze (plik: ng_2020-2023_informacja_.doc, rozmiar pliku: 95 KB)
  3. Klauzula RODO (plik: ng_2020-2023_kaluzula_informacyjna.doc, rozmiar pliku: 257.5 KB)
  4. Karta zgłoszeniowa (plik: ng_2020-2023_karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.rtf, rozmiar pliku: 105.58 KB)
  5. Czynne prawo wyborcza (plik: ng_2020-2023_lista_osob_zglaszajacych_kandydata.doc, rozmiar pliku: 114.5 KB)
  6. Ogłoszenie (plik: ng_2020-2023_ogloszenie.doc, rozmiar pliku: 44.5 KB)
  7. Oświadczenie kandydata (plik: ng_2020-2023_oswiadczenie_kandydata_-_postepowanie_o_przestepstwo.doc, rozmiar pliku: 26.5 KB)
  8. Oświadczenie - władza rodzicielska (plik: ng_2020-2023_oswiadczenie_kandydata_-_wladza_rodzicielska.doc, rozmiar pliku: 25.5 KB)
  9. Zaświadczenie lekarskie (plik: ng_2020-2023_zaswiadczenie_lekarskie.doc, rozmiar pliku: 36 KB)