Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Milion zł unijnego dofinansowania dla Teatru Baj

opublikowany: środa, 12. maja 2021 - 15:36, Edyta Mydłowska-Krawcewicz

Teatr Baj otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 mln zł. To kolejne środki, przeznaczone na potrzeby praskiego teatru lalek.


Teatr Baj znalazł się  wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie  w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ( Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe). Dodatkowe fundusze przeznaczone będą m.in. na digitalizację – nowoczesną archiwizację teatralnych zbiorów, co ułatwi korzystanie z nich szerszej grupie odbiorców.

 Baj jest najstarszym teatrem lalek dla dzieci w Polsce, powstał w 1928 roku a w swojej obecnej siedzibie na Pradze działa od 1953 roku. Zabytkowy budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 znajdował się w bardzo złym stanie technicznym i został w całości wyremontowany. Dzięki  zakończonej inwestycji powstały dwie nowoczesne sale widowiskowe. Sala główna ze 180 miejscami na widowni i ruchomą sceną oraz sala kameralna na 25 osób. Powstała także nowa przestrzeń wystawienniczo – edukacyjna.

Dzięki rewitalizacji budynek przy Jagiellońskiej odzyskał już swój blask, jest jednym z najpiękniejszych praskich zabytków. A Teatr Baj dysponuje nowoczesną i funkcjonalną  przestrzenią– mówi zastępca prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

Nowoczesna infrastruktura i wyposażenie  pozwoli  na realizację najbardziej rozbudowanych i najnowocześniejszych spektakli lalkowych w Polsce. Zapadnie, oświetlenie, akustyka, urządzenia do mappingu i wiele innych elementów będzie funkcjonowało przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Kompleksowa renowacja obiektu pozwoliła dostosować budynek Teatru dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także przeorganizować go tak,  aby był w pełni funkcjonalny. Poprawi się także dostępność cyfrowa zasobów placówki, ponieważ część zbiorów Teatru Baj zostanie zdigitalizowana.

Całkowita wartość projektu, o którego dofinansowanie starało się m.st. Warszawa wynosi  ok. 26 mln zł. Jego celem jest poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj.