Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Miasta partnerskie Warszawy - Strona 4

wspieranie współpracy rozwijanie wspólnych projektów w następujących dziedzinach: zdrowie, kultura, szkolnictwo, handel, młodzież, sport, technologie komunikacyjne, gospodarka. 26 lutego 2001
Deklaracja o powołaniu wspólnej grupy roboczej składającej się z członków Rady Warszawy i Kijowa.
  Szeroka wymiana informacji i doświadczeń w takich dziedzinach jak: prywatyzacja i przekształcanie przedsiębiorstw, planowanie miejskie, polityka mieszkaniowa i budownictwo, komunikacja i transport miejski, gospodarka i ochrona środowiska.
  Opracowanie i realizacja wspólnych projektów w dziedzinie kultury, sportu, kształcenia zawodowego, ochrony zabytków kultury. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbędzie się w połowie 2001 w Warszawie.


 • Moskwa
  www.mos.ru
  4 maja 1993
  Umowa o przyjaźni i współpracy między miastem Warszawą i miastem Moskwą.
   Zakres współpracy: rozwój kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania i rozwoju obu miast a w szczególności: inwestycji publicznych, infrastruktury technicznej, gospodarki, handlu, ochrony środowiska; rozszerzenie współpracy w dziedzinach: kultury, oświaty, turystyki i sportu, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w zakresie wymiany doświadczeń samorządowych.
  marzec 1998
  Program współracy między miastami Warszawą i Moskwą na lata 1998-2000
   Celem Programu Współpracy jest ożywienie kontaktów w dziedzinie zarządzania gospodarką miejską i jej rozwoju, ochrony środowiska, kultury i sztuki, turystyki, sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Strony będą dokonywać wymiany delegacji i grup specjalistów oraz będą przyczyniać się do wymiany uczniów szkół średnich.


 • Oslo
  www.oslo.kommune.no
  5 września 2006 r.
  Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Oslo
   Współpraca w dziedzinie europejskiej polityki regionalnej, zarządzania i funkcjonowania miastem, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, ochrony dzieci i młodzieży, polityki społecznej, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz w celu wspierania współpracy handlowo-gospodarczej. Realizacja współpracy za pomocą projektów dofinansowywanych przez fundusze zewnętrzne: Norweski, Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG.


 • Rio de Janeiro
  www.rio.rj.gov.br
  17 kwietnia 1997
  Protokół nawiązania stosunków bliźniaczych między Warszawą i Rio de Janeiro.
   Celem protokółu jest przyjaźń i współpraca oraz obopólne pragnienie poprawy życia mieszkańców obydwu miast. Współpraca w dziedzinach: wymiany informacji