Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Miasta partnerskie Warszawy - Strona 2

sportu, ochrony zdrowia, spraw młodzieży.

 • Düsseldorf
  www.duesseldorf.de
  27 września 1989
  Porozumienie ramowe o partnerskiej współpracy miast.
   Zakres współpracy: gospodarka komunalna, budowa i eksploatacja miejskich urządzeń technicznych, ochrona środowiska i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne i techniczne rozwoju miast, urbanistyka, architektura i odnowa zabytków, ochrona zdrowia i warunków pracy, gospodarka i wymiana handlowa, wymiana kulturalna, współpraca szkół wyższych i instytutów naukowych oraz wspieranie wymiany młodzieży szkolnej i uczestnictwo w imprezach sportowych.


 • Grozny
  26 stycznia 1997
  Porozumienie o przyjaźni i braterskiej współpracy między miastem Warszawą i miastem Grozny.
   Celem tej umowy jest zacieśnianie przyjaźni i braterstwa oraz popieranie projektów pogłębiających wiedzę o partnerze i rozwoju kontaktów między mieszkańcami stolic. Potwierdzenie woli współpracy w dziedzinie handlu, promocji gospodarczej, oświaty, nauki, kultury, turystyki i sportu. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, komunikacji miejskiej, miejskich służb sanitarnych i ekologii.


 • Haga
  www.denhaag.nl
  26 lutego 1991
  Porozumienie o nawiązaniu stosunków bliźniaczych między miastem Warszawą a miastem Hagą .
   Zakres współpracy: wymiana doświadczeń w tworzeniu demokracji lokalnych, polepszenie jakości wody pitnej w Warszawie, ochrona zdrowia, wymiana kulturalna, pomoc w restrukturyzacji warszawskich służb komunalnych, stworzenie w Warszawie dziecięcego gospodarstwa-ogrodu, współpraca w dziedzinie oświaty (wymiana międzyszkolna, program komputeryzacji w oświacie).


 • Hamamatsu
  www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
  22 października 1990
  Umowa pomiędzy miastem stołecznym Warszawą a miastem Hamamatsu dotycząca współpracy kulturalnej.
   Zakres współpracy: umowa dotyczy współpracy kulturalnej, prezentowanie osiągnięć partnera na polu kultury, umieszczenie kopii pomnika Chopina w Hamamatsu, zorganizowanie Festiwalu Chopinowskiego w listopadzie 1994 r. w Hamamatsu


 • Hanoi
  www.thudo.gov.vn
  4 lipca 2000
  Memorandum w sprawie współpracy pomiędzy Warszawą i Hanoi.