Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Miasta partnerskie Warszawy

opublikowany: środa, 4. maja 2005 - 1:01,

Prezentujemy informacje nt miast partnerskich oraz zakresach współpacy pomiędzy Warszawą a innymi miastami


 1. Astana
  www.astana.dan.kz
  24 maja 2002
  Porozumienie o współpracy między Warszawą i Astaną.
   Współpraca w zakresie gospodarki miejskiej, budownictwa miejskiego, inwestycji komunalnych, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz funkcjonowania władz lokalnych.


 2. Berlin
  www.berlin.de
  12 sierpnia 1991
  Umowa o przyjaźni i współpracy pomiędzy Warszawą i Berlinem.
   Zakres współpracy: gospodarka i technologia, planowanie przestrzenne miast, komunikacja miejska, budownictwo, zaopatrzenie i oczyszczanie miasta, ochrona środowiska, ochrona dziedzictwa kulturowego.
  7 stycznia 1994 - kontynuacja umowy z 12 sierpnia 1991
  Porozumienie ramowe
   Zakres współpracy: współpraca na arenie międzynarodowej w tym na międzynarodowych konferencjach, starania o rozbudowę i przyspieszenie ruchu kolejowego na trasie Paryż Berlin-Warszawa-Moskwa, popieranie bezpośrednich kontaktów pomiędzy organami przedstawicielskimi, organizacjami politycznymi, społecznymi i religijnymi, izbami handlowymi i przemysłowymi, współpraca gospodarcza -wymiana informacji, ułatwianie kontaktów, wspieranie przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, współpraca w zakresie administracji miejskiej, współpraca w dziedzinach kultury, sportu, wymiany młodzieży, oświaty i szkolnictwa.
  luty 1994 - kontynuacja umowy z 12 sierpnia 1991
  Porozumienie o współpracy w dziedzinie komunikacji.
   Zakres współpracy: wymiana doświadczeń w dziedzinie komunikacji miejskiej, planowania komunikacji, techniki komunikacyjnej, współdziałanie administracji i zakładów.


 3. Budapeszt
  www.budapest.hu
  10 lutego 2005
  Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem.
   Współpraca w zakresie gospodarki miejskiej, budownictwa miejskiego, inwestycji komunalnych, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz funkcjonowania władz lokalnych.


 4. Chicago
  www.cityofchicago.org
  18 lipca 1995
  Potwierdzenie deklaracji miast siostrzanych przyjęte w 35 rocznicę podpisania umowy miast siostrzanych.
   Cele Deklaracji: popieranie i rozwój wymiany kulturalnej i współpracy gospodarczej między obu miastami, nawiązanie stosunków gospodarczych i handlowych, wymiana w takich dziedzinach sztuki jak plastyka, muzyka, taniec i inna działalność kulturalna, wymiana w zakresie oświaty, nauki i technologii,