Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Kto będzie tworzył Społeczną Radę Kultury 3. kadencji?

opublikowany: wtorek, 25. czerwca 2019 - 15:57, Tomasz Demiańczuk

Powoływana przez prezydenta Warszawy na trzyletnią kadencję Społeczna Rada Kultury pełni funkcję doradczą, konsultuje założenia polityki kulturalnej m.st. Warszawy, opiniuje programy operacyjne oraz promuje działania podejmowane w ramach Programu Rozwoju Kultury.


13 czerwca skończyła pracę Społeczna Rada Kultury 2. kadencji w składzie: Mirosław Bałka, Marek Chodaczyński, Zofia Dworakowska, Joanna Grotkowska, Paweł Kos-Nowicki, Małgorzata Omilanowska, Paweł Pawlikowski, Ewa Rewers, Sławomira Łozińska, Mikołaj Ziółkowski.

Prezydent m.st. Warszawy powoła Społeczną Radę Kultury 3. kadencji, która będzie składała się z dziewięciu osób, wyłonionych w następującym trybie:

  • 5 osób wskazuje Prezydent m.st. Warszawy,
  • 2 osoby spośród 3 kandydatów, wskazanych przez Komisje Dialogu Społecznego działające przy Biurze Kultury, nominuje Prezydent m. st. Warszawy (wymagany jest list motywacyjny do 2.000 znaków oraz uzasadnienie KDS-u dla przedstawianej kandydatury),
  • 2 osoby wybierane są przez Prezydenta m.st. Warszawy spośród kandydatur zgłoszonych w otwartym naborze.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV, listu motywacyjnego do 2000 znaków, 2 listów rekomendacyjnych) do 10 lipca drogą elektroniczną na adres kultura@um.warszawa.pl lub bezpośrednie złożenie dokumentów w Kancelarii Biura Kultury, pl. Bankowy 2, XXIII p. Prezydent m.st. Warszawy może podjąć decyzję o zmianie liczby członków SRK.

Społeczna Rada Kultury pełni funkcję doradczą przy prezydencie m.st. Warszawy, konsultuje założenia polityki kulturalnej m.st. Warszawy oraz jest ambasadorem działań kulturalnych podejmowanych przez Miasto. W skład Społecznej Rady Kultury wchodzą twórcy, aktywiści oraz eksperci o istotnym dla Warszawy dorobku. Rada działa na podstawie regulaminu organizacyjnego określonego przez Prezydenta. Za pracę w Społecznej Radzie Kultury członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.