Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs w Teatrze Rampa rozstrzygnięty

opublikowany: środa, 14. kwietnia 2021 - 15:11, Paweł Olek

Michał Walczak będzie nowym dyrektorem Teatru Rampa na Targówku. Komisja konkursowa bezwzględną większością głosów poparła jego kandydaturę.


Komisja konkursowa uznała, że kandydatura Michała Walczaka w najwyższym stopniu spełnia przyjęte kryteria oceny kandydata dotyczące wartości przedstawionej koncepcji programowej oraz koncepcji organizacyjnej Teatru Rampa na Targówku. Przedstawiona przez Michała Walczaka koncepcja jest nowoczesna i odważna. Rozmowa z kandydatem dała podstawę do stwierdzenia, że zna on specyfikę pracy w teatrze oraz posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż dotacja od organizatora.

 

Postępowanie konkursowe

Konkurs na dyrektora Teatru Rampa na Targówku został ogłoszony pod koniec grudnia 2020 roku. W pierwszym etapie postępowania konkursowego spośród 11 osób, które złożyły oferty, do drugiego etapu przeszło 10 spełniających wymagania formalne. Rozmowy z nimi odbyły się 8 i 9 kwietnia 2021 roku. 

Autorskie koncepcje programowe, organizacyjne i/lub restrukturyzacyjne oceniała ośmioosobowa komisja (jedna osoba bez prawa głosu) pod przewodnictwem Artura Jóźwika, dyrektora Biura Kultury. Oprócz przedstawicieli miasta w komisji zasiadali także reprezentanci Teatru Rampa, przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

 

Nowy dyrektor Rampy

Michał Walczak (rocznik 1979) jest absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jest dramatopisarzem, reżyserem i liderem wielu projektów kulturalnych. Jego sztuki wystawiane były na wielu warszawskich scenach, a debiut reżyserski miał miejsce w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera w Warszawie. Współtwórca kabaretu “Pożar w Burdelu”. Jego działania związane są z warszawską Pragą. Autor wielu piosenek oraz inicjator powstania Laboratorium Musicalu – inkubatora nowoczesnego repertuaru dla teatrów muzycznych. Prezes Fundacji „Zakochana Warszawa”. 

Stanowisko dyrektora Teatru Rampa Michał Walczak obejmie 1 września br.