Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs S3KTOR 2017 - poznajmy zwycięzców!

opublikowany: czwartek, 14. czerwca 2018 - 8:11, Konrad Klimczak

W piątek, 15 czerwca, o godz. 18.00 (Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56) zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli mediów na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2017 roku S3KTOR.


Jest to już ósma edycja konkursu, którego celem jest promocja działalności warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców. Podczas gali poznamy zwycięzców trzech kategorii podstawowych, nagrody za całokształt Grand S3KTOR, nagrody Mieszkańców i nagrody portalu NGO. W programie przewidziane są występy artystyczne (Dorota Osińska, „The Voice od Poland”), prezentacje nominowanych organizacji i działania animacyjne dla dzieci. Budynek, w którym odbędzie się uroczystość, jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ubiegłoroczni laureaci konkursu: Stowarzyszenie Lekarze Nadziei Oddział Warszawski – Nagroda Grand S3KTOR, Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, Fundacja Katalyst Engineering, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Ergo Sum.  

W latach 2006-2017 przeznaczyliśmy dla organizacji pozarządowych ponad 1,3 mld zł na realizację blisko 28 tys. projektów. Ponad połowa środków została przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 21% środków – na sport i rekreację, a nieco mniej – na przedsięwzięcia związane z kulturą. Wdrożyliśmy systemowe rozwiązania dotyczące procedur konkursowych (zarówno dla środków własnych, jak i pochodzących z budżetu państwa) oraz tzw. małych grantów. W 2015 r. przyjęliśmy wieloletni „Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020”, wyznaczający kierunki współpracy z III sektorem.

Od 2010 r. organizujemy konkurs S3KTOR, mający na celu wytypowanie najlepszych warszawskich inicjatyw minionego roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe. Do konkursu zgłoszono w sumie ponad 800 projektów, nagrodzono 82 najciekawsze inicjatywy. Mieszkańcy oddali ponad 31 tys. głosów wybierając, w każdej edycji konkursu, najlepszą inicjatywę realizowaną na ich rzecz.

Współpraca z sektorem pozarządowym jest efektywna również dzięki działalności 18 Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego oraz 30 Branżowych Komisji Dialogu Społecznego przy biurach urzędu, jako ciał opiniodawczo-doradczych. Staramy się prowadzić aktywny dialog z mieszkańcami, zarówno zrzeszonymi w NGO czy innych grupach formalnych, ale także rozmawiamy z miejskimi aktywistami lub grupami nieformalnymi, sąsiedzkimi. Na przestrzeni ostatnich 11 lat znacząco wzrosła liczba wynajmowanych organizacjom pozarządowym lokali użytkowych z zasobów miasta, w 2017 roku stanowiła 862 lokale (to blisko 10% naszych zasobów). W 2014 r. zainaugurowaliśmy specjalny konkurs dotacyjny, w którym środki przeznaczane są m.in. na ich remonty. Przez ostatnie cztery lata udało się wyremontować ponad 60 lokali.

Już czwartą kadencję działa Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady m.st. Warszawy i Prezydenta Miasta.

Więcej informacji http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2017