Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Komunikat GIOŚ o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

opublikowany: czwartek, 25. lutego 2021 - 15:49, Agnieszka Tatera

25 lutego 2021 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określił, że na części woj. mazowieckiego, w tym w Warszawie na terenie dzielnicy Śródmieście, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w 2021 r. (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3)


W związku z powyższym, od 25 lutego do 31 grudnia 2021 r., w dzielnicy Śródmieście obowiązują działania określone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w Programie ochrony powietrza, tj.:

  • zalecenie korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),
  • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej,
  • zakaz rekreacyjnego korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych), 
  • zakaz używania dmuchaw do liści.

Pełne informacje otrzymać można pod numerem telefonu 22 597 94 81 lub adresem mailowym: powietrze@mazovia.pl.

Pełen tekst Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.