Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Kolejny apel samorządów o wsparcie dla kultury

opublikowany: środa, 13. maja 2020 - 17:20, Konrad Klimczak

Warszawa, wraz z innymi członkami Koalicji Miast, ponownie apeluje o konkretne wsparcie dla kultury, jej instytucji oraz twórców. W liście wystosowanym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślamy, że „odmrażanie” w tej dziedzinie powinno być jednym z priorytetów rządu.


- Pandemia COVID-19 niesie ze sobą nie tylko kryzys zdrowotny, gospodarczy, ale także społeczny. Jesteśmy świadkami przymusowej izolacji i atomizacji życia wspólnoty – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej m.st. Warszawy.

Warszawa i inni stowarzyszeni w Koalicji Miast dla Kultury samorządowcy oraz dyrektorzy instytucji kultury właśnie z tego powodu wystosowali kolejny list do wicepremiera Piotra Glińskiego, w którym apelują o włączenie szczebla samorządowego do Zespołu Antykryzysowego przy ministerstwie oraz proponują konkretne rekomendacje do ponownego uruchamiania pola kultury.

Dla sygnatariuszy listu niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że domy i centra kultury są gotowe i chętne do realizacji swojej misji w bezpiecznych warunkach (małe grupy) oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Będzie to szczególnie potrzebne w okresie wakacyjnym, kiedy zorganizowany wypoczynek będzie utrudniony. Instytucje kultury – zarówno samorządowe, społeczne, jak i prywatne - prowadzą zarówno działalność edukacyjną, upowszechnieniową, jak i wspierającą twórczość w różnorodnych dziedzinach. W związku z tym mają nieocenione doświadczenie, którym mogą służyć przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Koalicjanci dopominają się również o poszerzenie reprezentacji w zespole antykryzysowym o grono twórców festiwali i wydarzeń artystycznych.

Pliki do ściągnięcia

  1. Koalicja Miast w sprawie odmrażania i wsparcia kultury (plik: koalicja_miast_w_sprawie_odmrazania_i_wsparcia_kultury.pdf, rozmiar pliku: 67.29 KB)