Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

"Kamień milowy" dla polskich matematyków za złamanie kodów Enigmy

opublikowany: wtorek, 5. sierpnia 2014 - 13:23, Magdalena Łań
Tablica honorująca polskich matematyków - pogromców Enigmy. Fot. R. Motyl fot. Tablica honorująca polskich matematyków - pogromców Enigmy. Fot. R. Motyl

The Institute of Electrical and Electronics Engineers przyznało odznaczenie „Kamienia milowego” w uznaniu zasług polskich matematyków w latach 1932-39 w „Złamaniu po raz pierwszy kodów maszyny szyfrującej Enigma”. Uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się przed Instytutem Matematycznym PAN.


To prestiżowe wyróżnienie międzynarodowego stowarzyszenia z siedziba zarządu w Stanach Zjednoczonych ostatecznie niweczy kolportowaną przez blisko 70 lat fałszywą informację przypisującą zasługi związane ze złamaniem niemieckich kodów Enigmy tylko Brytyjczykom i Amerykanom.

- „Kamień milowy” odznacza wielkie kroki ludzkiej wynalazczości - powiedział podczas uroczystości prezydent IEEE  Roberto De Marca. – Polscy matematycy Marian Rajewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy złamali kod, byli nie tylko gigantami technologii, ale także bohaterami. Komitet odznaczenia wyróżnia te wynalazki, które są przełomowe dla rozwoju ludzkości, ale rzadko się zdarza, aby nagrodzono wydarzenie, które ratowało życie”. – dodał De Marca.

W uroczystości wziął udział Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydent Warszawy. Obecność na uroczystości najwyższych władz IEEE zapewnia obszerne relacje z tej uroczystości w biuletynach IEEE, które trafią do 440 000 członków IEEE na całym świecie. Jest to nadzwyczajna i niepowtarzalna okazja nagłośnienia istotnego wkładu Polaków do szybszego zakończenia II wojny światowej.

- Odsłonięcie kamienia i poświęconej trzem polskim naukowcom tablicy pamiątkowej nabiera szczególnego wymiaru w kontekście  obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. - powiedział W. Paszyński, wiceprezydent Warszawy. - Bohaterowie obu tych wydarzeń dali dowód niezłomnej woli zwycięstwa, poświęcając trudom i zmaganiom – jedni w nauce, drudzy w walce  –  wszystkie swoje siły. Chwała im za to! I jedni, i drudzy będą żyć w naszej narodowej pamięci.  

The Institute of Electrical and Electronics Engineers- IEEE jest największym na świecie stowarzyszeniem zawodowym techników, inżynierów i naukowców z obszaru elektryki i elektroniki podzielonym na 38 specjalności tematycznych, takich jak np. automatyka i robotyka, informatyka, telekomunikacja, elektronika przemysłowa. Skupia ponad 440000 członków z całego świata.  160 państw ma swoje narodowe sekcje IEEE. Polska Sekcja IEEE istnieje od 1972r i obecnie liczy około 1200 członków.
Jedna z rodzaju działalności IEEE to uznawanie  wybitnych osiągnięć technicznych i przyznawanie ich autorom najbardziej prestiżowego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju ludzkości tzw. ”Milestone” (pol. „kamienia milowego”), który ma symbolizować odkrycia epokowe. Dotychczas przyznano około 120 „kamieni milowych” dla takich odkrywców jak Edison, Marconi, Tesla, Bell i wielu innych.
Przyznanie odznaczenia IEEE Milestone odbyło się na wniosek i w wyniku wieloletnich starań Polskiej Sekcji IEEE.

Tablice w języku angielskim i polskim na kamieniu ustawionym przed Instytutem Matematycznym PAN przy ul. Śniadeckich 8, głoszą:

“Odznaczenie IEEE – „Kamień milowy” w rozwoju inżynierii elektrycznej i obliczeniowej
Złamanie po raz pierwszy kodów Enigmy przez zespół matematyków z polskiego Biura Szyfrów w latach 1932-1939
Polscy matematycy Marian Rajewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski z krajowego Biura Szyfrów złamali kod maszyny szyfrującej Enigma. Pracując razem z inżynierami fabryki AVA w Warszawie zbudowali „bombę” – pierwszą maszynę deszyfrującą kody Enigmy. Ich osiągnięcia były podstawą do dalszych prac Brytyjczyków nad deszyfracją, które w okresie późniejszym z pomocą Amerykanów, przyczyniły się do zakończenia II-giej Wojny Światowej.
 
Sierpień 2014”