Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Jak zmieni się Kopiec Powstania Warszawskiego?

opublikowany: poniedziałek, 15. lipca 2019 - 13:12, Konrad Klimczak
Zwycięski projekt na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego, pracownia topoScape i Archigrest Zwycięski projekt na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego, pracownia topoScape i Archigrest

Kopiec Powstania Warszawskiego i okalający go park Akcji „Burza” zyskają nowe oblicze. Wielofunkcyjne pawilony, dwupoziomowa platforma widokowa i gęsta sieć ścieżek spacerowych to tylko niektóre z propozycji autorów zwycięskiej koncepcji zagospodarowania terenu zieleni.


Warszawscy ogrodnicy z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w marcu 2019 r. ogłosili konkurs na zaaranżowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otaczającym go parkiem. Miejsce ma stać się kolejną zieloną przestrzenią do sąsiedzkich spotkań, rekreacji oraz lekcji historycznych. Sąd konkursowy złożony z 14 osób oceniał 13 nadesłanych prac. Przewodniczącym Jury był architekt Grzegorz Stiasny. Oprócz nagród przyznano pięć wyróżnień I i II stopnia.

Autorzy zwycięskiego projektu przewidują, że wokół Kopca powstanie osiem pawilonów o zróżnicowanych funkcjach. Powstanie m.in. miejsce z salą zabaw dla dzieci, siłownią, kawiarnią i kręgielnią. Zielone dachy konstrukcji staną się schronieniem owadów i ptaków, a także wspomogą naturalną retencję wód opadowych. Projektanci zaproponowali również zadaszoną przestrzeń publiczną, z której będzie można oglądać zmagania sportowców. Wygospodarowana zostanie strefa rekreacyjna, a także łąka, która połączy sieć ścieżek spacerowych oraz „ambon” krajobrazowych. Dodatkowo na szczycie Kopca ma się pojawić dwupoziomowa platforma widokowa.

I nagroda w wysokości 90 tys. zł powędrowała do pracowni topoScape sp. z o.o. oraz Archigrest sp. z. o.o. (Magdalena Wnęk, Justyna Dziedziejko, Marcin Maraszek, Maciej Kaufman, Natalia Trochonowicz). Architekci zostali nagrodzeni m.in. za "konsekwentną narrację historyczną nawiązującą do tożsamości miejsca z poszanowaniem zasobów przyrodniczych, szczególną dbałość o oprawę placu przy wejściu na Kopiec Powstania Warszawskiego, dbałość o zarządzanie krajobrazem, rozwiązania realizujące potrzeby społeczne w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz zastosowanie form architektonicznych budujących nastrój miejsca".

Dodatkowe informacje o konkursie oraz wizualizacje prac można znaleźć tutaj.

Konkurs zrealizowany został w ramach Projektu „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy” dofinansowanego ze środków UE w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Więcej informacji tutaj.