Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Inwentaryzacja zabytkowych cmentarzy Warszawy

opublikowany: wtorek, 30. października 2012 - 15:35, Robert Trzaska
Inwentaryzacja zabytkowych cmentarzy Warszawy Inwentaryzacja zabytkowych cmentarzy Warszawy

Pielęgnowanie pamięci o tych, którzy odeszli, dbałość o historię oraz o cenne dziedzictwo kulturowe - na warszawskich zabytkowych cmentarzach trwa inwentaryzacja zabytkowych pomników nagrobnych. Prace prowadzone są na Starych Powązkach oraz na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.


Od ponad 3 lat, realizowany jest projekt „Gromadzenie danych dotyczących pomników nagrobnych występujących na terenie, wpisanego do rejestru zabytków, cmentarza Stare Powązki”. Powstał on z inicjatywy Urzędu Miasta st. Warszawy i realizowany jest przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków we współpracy z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji oraz Biurem Geodezji i Katastru.

Partnerem projektu jest Archidiecezja Warszawska - Warszawska Kuria Metropolitalna – zatrudniająca osoby wykonujące prace inwentaryzacyjne. W projekt zaangażowany był także Urząd Pracy oraz Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych. Do zadań obu instytucji należało zaktywizowanie do pracy przy projekcie bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Stołeczny ratusz współpracuje także ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa oraz Zarządem Cmentarza Stare Powązki.

Dotychczas zinwentaryzowano 180 kwater, co stanowi ponad 1/3 obszaru cmentarza. Opracowany materiał jest na bieżąco przekazywany do Biura Geodezji i Katastru, a tam stopniowo wprowadzany na mapę cmentarza umieszczoną na oficjalnym serwisie mapowym m.st. Warszawy: www.mapa.um.warszawa.pl. Korzystając z mapy wyposażonej w wyszukiwarkę miejsc pochówku odnaleźć można ok. 18 tys. obiektów, dla których opracowano kartę z informacjami o budowie nagrobka, stanie jego zachowania, występujących na nim inskrypcji oraz zdjęciem.

W październiku tego roku projekt rozszerzony został o informacje dotyczące kolejnej nekropolii - Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego, znajdującego się przy ul. Młynarskiej. Inwentaryzacji tego terenu podjęli się nauczyciele i uczniowie z warszawskiego gimnazjum nr 47 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prowadzone tam prace inwentaryzacyjne wykonywane są pod ścisłym nadzorem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.