Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Inauguracja projektu Upamiętnienia Granic Getta Warszawskiego

opublikowany: środa, 19. listopada 2008 - 1:01,

W siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego odbyła się uroczysta inauguracja projektu Upamiętnienia Granic Getta Warszawskiego. <i>Pamiętajmy o tych, którzy żyli w tym samym mieście, obok naszych przodków i współtworzyli jego historię


W siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego odbyła się uroczysta inauguracja projektu Upamiętnienia Granic Getta Warszawskiego. Pamiętajmy o tych, którzy żyli w tym samym mieście, obok naszych przodków i współtworzyli jego historię. Temat getta warszawskiego, obecny od lat we wspomnieniach, literaturze, plastyce i filmie, dzięki tej inicjatywie zyskuje nowy wymiar. Uświadomienie tragedii, która rozegrała się w tym miejscu, skłania do refleksji nad historią i współczesnością, uczy szacunku dla innych kultur i kształtuje postawy tolerancji powiedziała Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Pomysł oznakowania granic getta narodził się w 2007 roku i w tym samym roku został wykonany projekt. Oznakowanie historycznego przebiegu granic getta polega na zawieszeniu w 21 lokalizacjach, na żelbetowych postumentach oraz na istniejących murach i na elewacjach budynków, tablic wykonanych z brązu, pokazujących obszar getta, a także tablic zawierających archiwalną fotografię i informację o tych miejscach w języku polskim i w języku angielskim. U podnóża tablic wmontowano w chodniki lub trawniki żeliwno-betonowe płyty z napisem "MUR GETTA, również w dwóch językach.

Pierwsze cztery tablice zostały zamontowane na kwietniową rocznicę wybuchu powstania w getcie, a pozostałe prace zostały zakończone do połowy listopada.

Zdjęcia przedstawiające jedną z tablic dostępne są pod adresem (FTP):
http://prasowy.um.warszawa.pl/tablice-mur-getta/