Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Finanse Warszawy w 2019 roku

opublikowany: czwartek, 30. lipca 2020 - 17:26, Marta Plasota
m.st. Warszawa fot. m.st. Warszawa

Bezpłatne żłobki, budowa szkół i przedszkoli, podwyżki dla nauczycieli, rekordowe inwestycje w ekologiczny transport publiczny czy nowy program wymiany kopciuchów to strategiczne realizacje Warszawy w 2019 r. Stołeczni radni udzielili prezydentowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu.


Za nami rok, który przyniósł wiele zmian poprawiających jakość życia warszawianek i warszawiaków, co niezmiennie pozostaje celem nadrzędnym mojej prezydentury. Inwestowaliśmy w rozbudowę usług dostępnych dla mieszkańców, w rozwiązania bardziej przyjazne środowisku i klimatowi przede wszystkim w transporcie miejskim oraz w infrastrukturze. Priorytetem był również dialog z mieszkańcami oraz rozwój miejskiej kultury i sportu – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, przedstawiając Raport o stanie miasta. 

Niestety był to zapewne ostatni rok, w którym miasto mogło rozwijać się z takim rozmachem. Warszawie grozi załamanie dochodów w wysokości 2 mld zł. Decyzje rządu w znacznej mierze ograniczyły dochody miasta z podatków. Dodatkowo, samorządy ponoszą wysokie koszty ekonomiczne i społeczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa, tak aby kryzys w jak najmniejszym stopniu odbił się na mieszkańcach naszego miasta – dodał. 

Warszawa dla wszystkich

W 2019 r. zniesiono opłatę za miejskie żłobki oraz rozpoczęła się realizacja niespotykanego w skali kraju programu zwiększania miejsc bezpłatnej opieki dla maluchów do 3. roku życia. Na koniec roku w Warszawie dostępnych było ich niemal 13 tys., a w samym tylko 2019 r. przybyło ich blisko 5 tys.

Warszawa ponownie przeznaczyła na edukację rekordową sumę ponad 4,8 mld zł – edukacja stała się tym samym pierwszą pozycją w miejskim budżecie. Oddano do użytku 13 nowych placówek – 11 przedszkoli i 2 szkoły, a w realizacji było kolejnych 19. Był to także pierwszy rok działania nowego programu 100 zł na ucznia, który pozwolił tysiącom dzieci wziąć udział w zajęciach kulturalnych, sportowych czy naukowych. To także rok tak bardzo wyczekiwanych podwyżek dla nauczycieli. W 2019 r. stolica sprostała również ogromnemu wyzwaniu w obszarze edukacji, jakim był podwójny rocznik uczniów zdających do szkół ponadpodstawowych. Bez wsparcia finansowego rządu udało się udostępnić im o ponad 23 tys. miejsc więcej niż rok wcześniej.   

Uruchomiono nowe programy zdrowotne: szczepienia przeciw grypie dla dzieci i kobiet w ciąży oraz przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt i chłopców. Kontynuowano program szczepień dla seniorów, z którego w ubiegłym roku skorzystało blisko 50 tys. osób. Działania miasta koncentrowały się także na poprawie sytuacji najstarszych mieszkańców, w tym powstańców warszawskich. Seniorom udostępniono nowe usługi, Dzienny Dom Opieki Medycznej oraz pobyt wytchnieniowy – usługę skierowaną do opiekunów osób z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorych. Powiększono także Dzienny Dom dla Powstańców. Ponadto oddano do użytku 10 obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

Celem polityki mieszkaniowej miasta jest rozwój zasobu komunalnego oraz podniesienie jego standardu. W 2019 r. kontynuowano inwestycje w budowę miejskich lokali mieszkalnych, a blisko dwa tysiące pustostanów poddano remontowi. W ubiegłym roku oddano ponad 220 nowych mieszkań. W budowie mamy kolejnych blisko 500 lokali, a w przygotowaniach ponad tysiąc.

Warszawa dla środowiska i klimatu

Inwestycje w bardziej zielony transport publiczny zwiększają jego atrakcyjność. Dlatego w 2019 r. na ulice Warszawy wyjechało ponad 150 niskoemisyjnych autobusów napędzanych gazem, a zamówionych zostało 130 pojazdów zeroemisyjnych, czyli elektrycznych. Uruchomiono 3 nowe stacje metra, a kolejne 3 w kwietniu 2020 r. W ramach dwóch ważnych umów, które podpisano w 2019 r. na warszawskie tory wyjechać może nawet 213 nowych tramwajów i 45 nowych pociągów metra. Co szczególnie istotne, wszystkie trzy rodzaje taboru są w znacznej mierze finansowane ze środków europejskich.

W 2019 r. przybyło ponad 50 km nowych tras rowerowych. Wydatki na transport publiczny i komunikację w Warszawie i gminach ościennych to 4,5 mld zł., w tym na inwestycje, zakup usług przewozowych, parkingi i węzły przesiadkowe oraz utrzymanie przystanków.     

Do działań przyjaznych środowisku można zaliczyć również wymianę kopciuchów. W ubiegłym roku udało się wymienić blisko tysiąc pieców nie spełniających norm, zarówno w lokalach prywatnych jak i komunalnych. Decyzją Rady Miasta rozszerzyliśmy wsparcie dla mieszkańców tak, aby zachęcić ich do wymiany kopciucha na bardziej ekologiczny system ogrzewania. Miasto inwestowało także w rozwój odnawialnych źródeł energii udzielając w 2019 r. ponad 1300 dotacji, dzięki którym w Warszawie pojawiło się m.in. ponad tysiąc paneli fotowoltaicznych.

Rozwój terenów zieleni i lasów, których powierzchnia już dziś przekracza 26 proc. powierzchni miasta, to jedno z podstawowych działań minimalizujących negatywne skutki zmian klimatycznych. W 2019 r. posadzono ponad 220 tys. drzew i krzewów. Pod zalesienie przekazano dodatkowe 40 ha, a powierzchnia lasów miejskich powiększyła się o 50 ha -